400 000 ekstra til skisprinten og skiflyvning

Ekstrabevilgning. Politikerne i fylkeskommunen plusser på tidligere støtte.

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune tildelte onsdag ettermiddag 200 000 kroner ekstra til FIS World Cup Drammen og World Cup Skiflygning Vikersund.

Midlene er en tilleggsbevilgning til tidligere innvilget tilskudd til arrangement i 2017.

Politikerne vedtok før jul i fjor 240 000 kroner til  World Cup Skiflygning Vikersund 2017 og 140 000 kroner til  FIS WorldCup skisprint Drammen 2017.

Nå har de to arrangørene søkt fylkeskommunen om et ekstra tilskudd, noe politikerne vedtok enstemmig.

- Arrangementene setter Buskerud på kartet, og de skaper ringvirkninger i regionen.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget

Buskerud fylkeskommune utlyser hvert år midler til større internasjonale idrettsarrangement og til oppgradering av anlegg som kan avholde større mesterskap.

Søknadsfristene er 1. februar og 1. september.


Publisert 8. februar 2017, oppdatert 8. februar 2017.