600 000 til internasjonale kulturopplevelser

- Med fokus på barn, unge og minoritetsbefolkning bidrar Interkultur til utviklingen av et rikt kulturliv i Buskerud.

I sist møte vedtok politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune å bevilge 600 000 kroner til Interkultur.

- Interkultur bidrar til utviklingen av et rikt kulturliv i Buskerud.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Interkultur er organisert som en avdeling under Drammen kommunes kulturvirksomhet, og fungerer som et laboratorium for flerkulturell formidling og internasjonal kunst og kultur i en byregion preget av mangfold i befolkningen.

De arrangerer internasjonale kulturdager og konserter, og tilbyr foredrag og seminarer, samt lager aktiviteter for barn og unge.

Les også: 2,9 millioner kroner til kultur

I fylkeskommunens Kunst- og kulturstrategi for Buskerud 2015 - 2018 er Interkultur definert som et regionalt fyrtårn for flerkulturell formidling.

Hovland legger til at politikerne i fylkeskommunen legger særlig vekt på Interkulturs rolle som Nasjonalt kompetansesenter for flerkulturell formidling og deres viktige kompetansedeling på feltet.


Publisert 10. april 2017, oppdatert 10. april 2017.