Åpner «nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate» en måned tidligere enn planlagt

Vegeier Buskerud fylkeskommune, byggherre Statens vegvesen og entreprenøren Isachsen Anlegg AS er glade og stolte over denne lille førjulsgaven til Drammens befolkning og alle byens tålmodige trafikanter.

Åpningen av to nye felt og overflytting av trafikk fra gammel til ny veg skjer dermed over en måned tidligere enn opprinnelig planlagt, melder Statens vegvesen.

- Vi er glade og stolte over at vegen åpner tidligere enn planlagt.

Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget i fylkeskommunen

Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate blir bygget om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

- Buskerud fylkeskommune har bevilget over 200 millioner kroner til hele prosjektet som skal være ferdig høsten 2018, forklarer Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen.

Mot slutten av neste uke blir det også åpnet en helt ny gang/sykkelveg på sørsiden av ny fv.282 i Strømsø sentrum inn mot Marienlyst, Drammenshallen og Strømsø senter.

Hovedvegen på Strømsø har vært hatt varierende standard og bredde, og har hatt et dårlig tilbud til gående og syklende.

Fylkesvegen er del av sentrumsringen i Drammen og innfartsveien fra E18 sørfra til Drammen samt forbindelse mellom Drammen sentrum og E134, E18 og fylkesveg 319 Svelvikveien.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skolevegen for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fv. 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud.

Når to nye felt av fylkesveg 282 åpner torsdag morgen blir samtidig eksisterende fylkesv. 282 stengt på samme strekning. Eksisterende fv. 282 Telthusgata-Tamburgata skal nå gjennom en fullstendig rehabilitering.

Skinnes sier avslutningsvis at fylkeskommunen satser stort på samferdsel de neste årene.

- I perioden 2018 - 2021 bruker vi 1,6 milliarder kroner på kollektivtrafikk, 1,3 milliarder på å drifte fylkesvegene og over 900 millioner kroner på investeringer, sier Olav Skinnes.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate illustrasjon 2018
Slik blir det i 2018: I dag har Bjørnstjerne Bjørnsons gate en trafikk på 24 000 kjøretøy i døgnet. Foto: Statens vegvesen


Publisert 12. desember 2017, oppdatert 12. desember 2017.