Arbeidsledige skal fortere over i jobb eller utdanning

NAV og lokale karrieresentre skal samarbeide bedre - til beste for innbyggerne

 

7. oktober ble forskningsprosjektet «Karriereveiledning for NAV-brukere» presentert på konferansen «Decent work, equity and inclusion» ved universitetet i Padova, Italia. Forskningsprosjektet skal prøve ut ulike former for samarbeid mellom NAV og lokale karrieresentra. Målet er finne ut hvordan karriereveiledning kan bidra til at NAV-brukere får et større eierskap til egen endringsprosess og dermed kommer seg raskere over i jobb eller utdanning.

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NAV, Høgskolen i Sørøst-Norge og BFK. Forskningsarbeidet ledes av førsteamanuensis Roger Kjærgård, HSN. Fire medarbeidere i Karriere Buskerud er frikjøpt en dag i uka for å arbeide med prosjektet lokalt i Hallingdal, Ringerike, Kongsberg og Drammen. Med seg har de ressurser fra lokalt NAV, og noen steder også fra oppfølgingstjeneste og kommunalt ansatte.

Lokale karrieresentre er sentrale i prosjektet

I Hallingdal har forskningen fokus på unge voksne (18 – 30 år) som omfattes av ungdomsgarantien. På Ringerike skal forskningen konsentrere seg om samarbeid med «Jobbspesialistene» i NAV. Arbeidet på Kongsberg fokuserer på karriereveiledning av sykemeldte, og i Drammen er tilbudet til minoritetsspråklige gjenstand for undersøkelse.

I tillegg til Roger Kjærgård består prosjektledelsen av Per Magne Pedersen (NAV) og Kirsten Bøckman (Karriere Buskerud).


Publisert 13. oktober 2017, oppdatert 13. oktober 2017.