Astrup: - Nytt tunnelløp under Oslofjorden

Leder av transportkomiteen på Stortinget, Nikolai Astrup (H), møtte Buskerudtinget. - Jeg er opptatt av at vi får på plass et nytt tunnelløp parallelt med dagens tunnel, sier Astrup.

Mandag samlet Buskerud fylkeskommune fylkets stortingsrepresentanter (9), fylkesutvalget (15) og ordførerne i fylket (21) til Buskerudtinget i fylkestingssalen.

Tema: Nasjonal transportplan 2018 - 2029

Høyres Nikolai Astrup, leder i transportkomiteen på Stortinget, presenterte regjerings forslag til Nasjonal transportplan 2018 - 2029.

Astrup kom også inn på den siste tids hendelser i Oslofjordtunnelen. Sist fredag ble tunnelen under Oslofjorden stengt etter at en lastebil begynte å brenne inne i tunnelen.

Tunnelen er nå stengt i flere uker på grunn av omfattende skader.

- Det som har skjedd viser viktigheten av at vi får gjort noe med dette raskt, sier Astrup.

- Vi har satt av penger til fullfinansiering av et nytt tunnelløp parallelt med eksisterende tunnelløp.

Nikolai Astrup, leder i transportkomiteen på Stortinget

- Hvis man skulle gått for noen alternative konsepter som ikke er utredet og planlagt, så ville det forsinke en løsning for Oslofjordforbindelsen med mange, mange år og det skyves i realiteten ut i det uvisse, understreker han. 

Oslofjordtunnelen  har svært dårlig regularitet og har siden åpningen i 2000 vært stengt 200 - 300 ganger i året.

Det er i forslaget til NTP satt av midler til bygging av et parallelt løp med oppstart innen 2024.

- Med to tunnelløp vil man bedre sikkerheten betydelig, fortsetter han.

Nytt tunnelløp
Nytt tunnelløp under Oslofjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen

Ønsker rask avklaring

Riksveg 23 Oslofjordforbindelsen er en del av NTP, og Buskerud fylkeskommune har i sitt høringssvar til NTP understreket viktigheten av "en snarlig avklaring og bygging av ny Oslofjordtunnel av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet."

Her kan du lese Buskerud fylkeskommunens høringssvar til NTP

Fylkesordføreren sendte før jul i fjor et brev til statsråd Ketil Solvik Olsen (Frp) der han ba om fortgang.

Bekymret for sikkerheten

Buskerud fylkeskommune har over tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i Oslofjordtunellen.

Så sent som i sist fylkesutvalgsmøte vedtok politikerne å be om å få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunellen.

- De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunellen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

Hastemøte i Oslo

Ryberg møter sammen med fylkesordføreren i Akershus Statens vegvesen til et hastemøte om Oslofjortunnelen tirsdag.

- Vi kan ikke lenger finne oss i at våre innbyggeres sikkerhet nedprioriteres på denne måten, understreker fylkesordføreren.

De nødvendige sikkerhetsordninger kan etter Buskerud fylkeskommunes oppfatning iverksettes umiddelbart.

Primært bør Statens vegvesen finansiere dette, men om ikke de stiller opp peker Buskerud fylkeskommune på at man kan bruke av bompenger som står på bok i påvente av nytt tunnelløp.

- Det haster å få opp bedre sikkerhet for bilistene og om staten ikke er sitt ansvar bevisst er en slik løsning bedre enn å fortsette som i dag, avslutter fylkesordføreren.

Nasjonal transportplan skal behandles av Stortinget i juni.


Publisert 8. mai 2017, oppdatert 8. mai 2017.