Buskerud fylkeskommune skal forbedre språket i sin kommunikasjon med innbyggerne

- For oss i fylkeskommunen er det viktig at det vi skriver i brev, skjemaer og saksframlegg blir forstått, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

Hver dag produserer Buskerud fylkeskommune store mengder tekst i kommunikasjon med innbyggere, samarbeidspartnere og andre.

- Gjennom tekstene formidler vi rettigheter, plikter og muligheter. Det betyr at leserne må forstå det vi skriver, sier fylkesrådmann Georg N. Smedhus.

Smedhus forklarer at fylkeskommunen nå setter i gang et toårig arbeid med å bedre språket i alle tekster som blir skrevet.

Målet med språksatsingen er at ansatte skal skrive enda bedre tekster.

- Vi er en offentlig aktør som er opptatt av at det vi skriver i brev, skjemaer og politiske saksframlegg blir forstått, og at mottakerne kan bruke informasjonen, sier han. 

- Vi skal skrive så folk forstår.

Georg N. Smedhus, fylkesrådmann

Buskerud fylkeskommune er en av mange kommuner og fylkeskommuner her i landet som nå jobber med å forbedre språket. Nylig delte KS ut 1,5 millioner kroner til klarspråk-tiltak i kommunesektoren.

Fylkeskommunen har en rekke tilbud og tjenester og er opptatt av at innbyggerne kjenner tilbudet og hvilke muligheter, rettigheter og plikter de har.

- Vi ønsker å forbedre språket vårt! Et forståelig språk gjør avstanden mellom oss og mottakerne mindre, og fremmer demokratiet ved at flere kan få mulighet til å delta i saker som angår dem, avslutter Georg N. Smedhus.


Publisert 15. juni 2017, oppdatert 15. juni 2017.