Buskerud fylkeskommune støtter TV-aksjonen med 60 000

Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Politikerne i fylkesutvalget vedtok i sist møte at Buskerud fylkeskommune støtter NRKs TV-aksjon med 60 000 kroner.

Årets TV-aksjon foregår søndag 22. oktober.

UNICEF er tildelt TV-aksjon i år og fylkeskommunen har mottatt en henvendelse om å støtte årets TV-aksjon slik vi har gjort tidligere år.

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Organisasjonen ble stiftet i 1946 for å hjelpe barn som var rammet etter andre verdenskrig.

Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden.

UNICEF arbeider i dag i over 190 land og territorier. Organisasjonen har som hovedoppdrag å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt, og arbeider både med langsiktig utvikling og nødhjelp.

Innsamlede midler skal i år gi barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør- Sudan tilgang på læring.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. Skolegang gir barn som lever i konfliktområder en mulighet til å lære, leke og være sammen.

På sikt bidrar utdanning til å gjenoppbygge samfunn og gi håp for fremtiden.

TV-aksjon UNICEF logo


Publisert 19. september 2017, oppdatert 19. september 2017.