Denne skolen bygges om for 250 millioner kroner

- Vi gleder oss! Den nye skolen blir kjempebra, sier rektor Kaia Erlandsen da hun møtte fylkespolitikerne på befaring.

Buskerud fylkeskommune skal bruke 250 millioner kroner på å bygge om Ringerike videregående skole.

Byggestart blir i 2018 og den nye skolen skal etter planen være ferdig ved årsskiftet 2019/2020.

Onsdag ettermiddag var fylkestingspolitikerne i Buskerud på befaring på skolen, og fikk med egne øyne se behovet for utbedringer.

- Når vi har gått rundt her i dag, så ser vi helt tydelig behovet for å gjøre skolen bedre for elever og ansatte.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Det er veldig viktig at politikerne får se hvordan det er på dagens skole med egne øyne, sier rektor Kaia Erlandsen.

- Og jeg synes det er flott at fylkespolitikerne reiser rundt og ser hvordan vi har det - det setter vi stor pris på, sier rektoren.

- Det er en helt bevisst satsing fra fylkestinget at vi nå prioriterer å bygge om skolen for 250 millioner kroner, sier fylkesordføreren.

Nye Ringerikes vgs tegning

En mulighetsstudie viser hvordan nye Ringerike videregående skole kan bli seende ut. Bildet over viser bygningene fra sør mot Kongens gate. Illustrasjon: SG arkitektur as

Ryberg viser til at fylkestingspolitikerne de siste årene har satset på Ringerike ved å gjøre store skoleinvesteringer.

Les også: Tok i bruk nye Hønefoss videregående skole til en halv milliard kroner

Under fylkestingets befaring på Ringerike onsdag ble politikerne også orientert om arbeidet med den nye Ringeriksbanen og ny E16.

Buskerud fylkeskommune er villige til å forskuttere 3,2 milliarder kroner for å får fortgang i arbeidet med bygging av E16.

Befaring Ringerike ordfører
God stemning! Ordfører på Ringerike, Kjell B. Hansen, orienterte fylkespolitikerne om all satsingen som gjøres i Ringeriksregionen om dagen.

- Vår jobb som fylkespolitikere er å være oppdatert og lytte til våre lokalsamfunn, understreker fylkesordføreren.

- Det er veldig gledelig å oppleve optimismen blant alle vi har møtt under befaringen i dag. Og når så mange er så glade for det som skjer på Ringerike, så blir dette bra framover, avslutter Roger Ryberg.


Publisert 31. august 2017, oppdatert 31. august 2017.