Disse 15 partiene stiller liste til høstens stortingsvalg

- Det er tre nykommere, sier valgansvarlig Mona Bjørnsrud i fylkeskommunen. Se hvilke navn som står på listene.

Fredag 31. mars klokka 12 gikk fristen ut for å levere forlag til liste i Buskerud i forbindelse med høstens stortingsvalg.

- 15 partier har levert forslag til liste til fylkeskommunen innen fristen, forklarer valgansvarlig Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune.

- Det er tre nykommere. De tre er Liberalistene, Helsepartiet og Alliansen, forklarer Bjørnsrud.

Alle listene ligger nå til offentlig ettersyn i resepsjonen i fylkeshuset i Drammen.

Følgende partier har levert liste i Buskerud:

Innkomne listeforslag – Stortingsvalget 2017

Buskerud fylkeskommune skal nå undersøke om listene oppfyller valgloven.

Listeforslagene skal etter valgloven § 6-1 andre ledd oppfylle følgende vilkår:

  • Angi hvilket valg det gjelder
  • Ha en overskrift som angir partiet eller gruppen som har satt frem forslaget
  • Overskrift på listeforslag fra politiske partier som er registrert i Partiregisteret skal være enslydende med partiets registrerte navn
  • Angi hvilke kandidater som stiller til valg
  • Være underskrevet av et visst antall personer
  • Inneholde navn på tillitsvalgte

- Fylkesvalgstyret har ansvar for stortingsvalg etter valgloven, og 24. mai skal fylkesvalgstyret godkjenne listeforslagene, sier Bjørnsrud.

Fylkeskommunen sørger så for at det blir trykket opp stemmesedler til stortingsvalget og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget.

Valgdagen er fastsatt til mandag 11. september.

- Etter valget skal fylkeskommunen så kontrolltelle alle stemmene, avslutter Mona Bjørnsrud i Buskerud fylkeskommune. 


Publisert 31. mars 2017, oppdatert 4. april 2017.