Disse idrettsanleggene i Buskerud får spillemidler

Buskerud fylkeskommune har fordelt over 76 millioner kroner til 60 idrettsanlegg i Buskerud - dobbelt så mye som i 2013.

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune fordelte tirsdag 76,4 millioner kroner til idrettsanlegg i kommunene i Buskerud.

Her ser du hvilke anlegg i kommunene som får penger

- Det er veldig viktig at det bygges nye anlegg i hele fylket, slik at barn og unge kan drive med idretten sin uavhengig av hvor de bor.

Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget

Det er fylkeskommunen som forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Buskerud fylkeskommune har fått tildelt 76 388 000 kroner og har fordelt disse midlene på to søknadskategorier, ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.

  • Ordinære anlegg: 69,4 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: 6,9 millioner kroner

Totalt har Buskerud fylkeskommune mottatt 180 søknader om støtte. 

Når det gjelder fordeling av spillemidlene her i landet, så har Buskerud klatret fra en 8. plass i 2013 til 6. plass i 2017.

I 2013 mottok Buskerud 37,9 millioner kroner, mens fylket i år mottar 76,4 millioner kroner.

Se oversikt over hva fylkene får tildelt for 2017

- Vi ser at gamle anlegg oppgraderes og nye bygges, og uten kommunenes engasjement så hadde vi ikke klart å holde en stor aktivitet, mener Kristensen.

Ordinære anlegg er anlegg til den organiserte idretten, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

- Det er veldig mange som bidrar til idrettslivet i Buskerud, og jeg imponert over alt arbeid som legges ned fra de frivillige, avslutter Tonje Kristensen.


Publisert 6. juni 2017, oppdatert 6. juni 2017.