Disse kommunene får penger til trafikksikkerhetstiltak i år

Tryggere skoleveger: 11 kommuner i Buskerud får til sammen 4,8 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak.

Buskerud fylkeskommune har et overordnet ansvar for å samordne trafikksikkerhetsarbeidet i fylket (vegtrafikklovens § 40a) - et arbeid som gjøres gjennom Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Denne uka fordelte FTU 4,5 millioner kroner til kommunale trafikksikkerhetstiltak og 262 000 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i Buskerud.

- Nå kommer pengene og vi ser fram til at kommunene får satt i gang de ulike prosjektene.

Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Olav Skinnes

Skinnes sier det er kommet inn mange gode søknader fra kommunene om økonomisk støtte fra FTU.

- Vi styrker satsingen på trygge skoleveger i fylket gjennom tilskuddsordningen til trafikksikkerhetstiltak i kommunene, sier Skinnes.

Tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i 2017:

 Kommune  Tildeling 
 Hemsedal  1 495 000 kr
 Øvre Eiker  760 000 kr
 Nedre Eiker  630 000 kr
 Røyken  364 800 kr
 Drammen  360 000 kr
 Nes  241 000 kr
 Rollag  220 000 kr
 Ål  210 000 kr
 Kongsberg  160 000 kr
 Nore og Uvdal  70 000 kr
 Hol  50 000 kr

 

- Alle kommunene som er godkjent som Trafikksikker kommune eller er i prosess for å bli det, har blitt prioritert i fordelingen av tilskuddene, sier Skinnes.

Krav om kommunal trafikksikkerhetsplan

Det er en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Statens vegvesen og samferdselsavdelingen i fylkeskommunen som har utarbeidet forslagene til fordeling som FTU vedtok.

Søknadene er vurdert på bakgrunn av søknadskriteriene for ordningen. Kriteriene krever blant annet at kommunal trafikksikkerhetsplan skal ligge til grunn for søknaden.

Videre er det en forutsetning at tiltaket, som kan være både fysisk og trafikantrettet, skal gi god trafikksikkerhetsgevinst i skolenære områder og nærmiljø.

Tilskudd til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2017

Tilskudd gjelder frivillige trafikksikkerhetstiltak i regi av enkeltpersoner, lag eller frivillige organisasjoner.

- Det er et stort engasjement blant innbyggerne og foreningene i fylket, og vi håper støtten er til oppmuntring for det viktige arbeidet som det frivillige gjør for trafikksikkerheten i Buskerud.

Olav Skinnes (Sp), leder av FTU

 Lag/forening/organisasjon  Tildeling
 FAU Heggum barnehage, Røyken  44 413 kr
 FAU Skattebøl skule, Ål  40 000 kr
 FAU Kongsberg International School, Kongsberg  36 500 kr
 Siri og Hennings minnefond, Ringerike  20 000 kr
 Torpo Idrettslag, Ål  16 786 kr
 FAU Skavanger skole, Kongsberg  15 000 kr
 Liatoppen skisenter, Ål  14 200 kr
 FAU Torpo skule, Ål  10 000 kr
 FAU Sætre skole, Hurum  10 000 kr
 FAU Trollklubben barnehage, Hol  10 000 kr
 Rusfri Oppvekst Hallingdal  9 700 kr
 Ål MC-klubb, Ål  8 000 kr
 Team Kongsberg skiskyting, Kongsberg  7 000 kr
 Foreldrerådet i Enger barnehage, Sigdal  6 800 kr
 FAU Skavanger barnehage, Kongsberg  6 000 kr

Publisert 2. februar 2017, oppdatert 2. februar 2017.