Disse skal bygge «nye Bjørnstjerne Bjørnsons gate»

Isachsen Anlegg AS skal bygge om fylkesveg 282 i Drammen fra to til fire felt.

Torsdag ettermiddag signerte Isachsen Anlegg AS avtalen (kontraktssum 89,8 millioner kroner) om ombyggingen av hovedvegen på Strømsø i Drammen.

Fylkesveg 282 Bjørnstjerne Bjørnsons gate skal bygges om slik at den framstår som en enhetlig, grønn bygate med gjennomgående gang/sykkelveg på begge sider.

Buskerud fylkeskommune har bevilget over 200 millioner kroner til hele prosjektet som skal være ferdig høsten 2018.

- Vi er fornøyd med at det er valgt entreprenør, og at byggingen nå skal i gang for fullt.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Vi er også veldig fornøyd med at kostnadsberegningene holder og at prosjektet kan bygges innenfor fylkeskommunens bevilgninger, sier fylkesordføreren.

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate illustrasjon 2018

Bjørnstjerne Bjørnsons gate har en trafikk på 24 000 kjøretøy i døgnet, men likevel bare to felt. Nå skal den utvides til fire felt over en strekning på 700 meter.

- Dette blir en bygate som skal fungere godt for både gående, syklende og bilister.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

Dagens gate er preget av varierende standard og bredde og har et dårlig tilbud til gående og syklende.

Fylkesvegen er del av sentrumsringen i Drammen og innfartsveien fra E18 sørfra til Drammen samt forbindelse mellom Drammen sentrum og E134, E18 og fylkesveg 319 Svelvikveien.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate er også del av skolevegen for både ungdomsskole og videregående skole. Langs fv. 282 på denne strekningen er det en blanding av bolighus, ulike næringsvirksomheter og fritids- og idrettstilbud.

- Utvidelsen vil gjøre at sentrumsringen i Drammen nå kan fungere som forutsatt.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører

- Det er positivt at det nå er klart for bygging, og at vi kan få en fin ferdig gate i 2018, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.

Nye Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen


Publisert 12. januar 2017, oppdatert 12. januar 2017.