Disse topper listene til høstens stortingsvalg

Fylkesvalgstyret i Buskerud fylkeskommune har godkjent 15 offisielle valglister. Se hvem som er på listene.

Fylkesvalgstyret i Buskerud fylkeskommune har 24. mai godkjent disse listeforslagene som offisielle valglister ved stortingsvalget 2017 i Buskerud fylke:

Eventuell klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets godkjennelsesvedtak må fremsettes skriftlig for Buskerud fylkesvalgstyre, Postboks 3563, 3007 Drammen, innen sju dager etter at denne kunngjøringen har funnet sted.

Listene er også lagt ut til gjennomsyn i fylkeshuset.

Drammen, 24. mai 2017
Roger Ryberg
Fylkesvalgstyrets leder


Publisert 24. mai 2017, oppdatert 24. mai 2017.