Dobling i bruk av setebelte i buss

Antall passasjerer som bruker setebelte i buss i Buskerud er doblet siden 2014, viser ny undersøkelse.

En ny undersøkelse om bruk av setebelter i buss blant 1 400 passasjerer i Buskerud viser at flere busspassasjerer enn før bruker setebelte.

- Undersøkelsen viser at siden 2014 har bruken økt fra 35 % til over 70 %, og det er en utrolig utvikling!

Olav Skinnes, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Undersøkelsen er gjennomført på bussruter som er åpne for alle, men på tidspunkt og strekninger der skolebarn er passasjerer.

57 strekninger i alle regionene i Buskerud og 1374 passasjerer var omfattet av undersøkelsen.

- Det er en positiv utvikling i trafikksikkerheten på busser i Buskerud, og det er grunn til å tro at Beltehelt-kampanjene har vært en medvirkende årsake til dette, fortsetter Skinnes.

Buskerud fylkeskommune har gjennomførte Beltehelt-kampanjer i samarbeid med BrakarNettbuss, NorgesbussTrygg Trafikk og Statens vegvesen i 2015 og 2016.

Bakgrunnen for kampanjene var en undersøkelse som ble gjennomført i 2014 som viste at altfor få bruker setebelte i buss.

Økt bruk etter belteheltkampanjer

Belteheltene på Hegg skole i Lier
Elevene ved Hegg skole i Lier møtte belteheltene i fjor høst.

I fjor høst besøkte Belteheltene 23 skoler og var innom alle regionene i fylket.

Det er 7 000 elever som tar skolebuss i grunnskolen (1. – 10. trinn) i Buskerud, og bruken av belte i buss har økt etter belteheltkampanjene. 

Les også: Populært besøk på skolen - møtte belteheltene

- Det er veldig mange barn som tar skolebuss, og det er viktig at vi lærer dem gode holdninger tidlig.

Olav Skinnes (Sp)

Skinnes sier det i utgangspunktet er svært trafikksikkert å reise kollektivt og det skjer få ulykker.

- Samtidig er skadepotensialet stort når det først skjer en bussulykke, og det er derfor svært viktig å bruke setebelte i buss, understreker Skinnes.

Les også: Nesten 300 000 flere bussreiser

Skinnes er opptatt av forebyggende og holdningsskapende arbeid, som han mener er helt nødvendig for å få flere til å bruke setebelte i buss.

I personbil bruker over 90 % belte.

Om undersøkelsen

Det er kun busser i klasse 2 og 3 som er omfattet av forskriften om sitteplass og setebelter. Derfor er tellingen gjennomført utelukkende på disse bussklassene, og ikke på busser i klasse 1.

Dette er grunnen til at Drammen og Nedre Eiker ikke er med i undersøkelsen, ettersom det hovedsakelig kjøres bybusser (klasse 1) der.

Setebelte i buss annonse


Publisert 18. mai 2017, oppdatert 18. mai 2017.