Drammen har flest personbiler av alle storbyene

Ingen storbyer i Norge har flere personbiler per 1000 innbygger enn Drammen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økt biltrafikk og forventet befolkningsvekst i byområdene er en stor utfordring for byene her i landet.

Reiser til og fra jobb og hverdagsreiser til ulike aktiviteter vil bidra til økt transportetterspørsel.

- Utfordringen er å få utviklet et transportsystem som møter innbyggerne og næringslivets behov.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Flere mennesker i byområdene = mer transport

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at av alle storbyene her i landet, så er det folk i Drammen som har flest personbiler per 1000 innbygger.

Drammen har 43 323 personbiler og en befolkning på 53 357 personer over 18 år (Statistisk sentralbyrå 2015/2016).

Det gir en biltetthet på 811 biler per 1000 innbygger, mens storbyen Bergen har en biltetthet på 511.

43 000 personbiler på 137 km2

Biler areal Buskerudbyen
Antall biler per km2, kommuner i Buskerudbyen. Kilde: Statistisk sentralbyrå/Wikipedia

Belønning fra staten

Drammen er en del av Buskerudbyen, som er blant byområdene her i landet der det er satt inn en særskilt innsats med belønningsordninger fra staten.

«Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med privatbil.»

- Fram til nå (2010 – 2017) har Buskerudbyen mottatt over 600 millioner kroner i belønningsmidler fra staten.

Gro Solberg, samferdselssjef

I løpet av året vil det bli klart om Buskerudbyen fortsatt er et av byområdene som vil få belønning for sin satsing på kollektivløsninger.

Antall personbiler Buskerudbyen

Innbyggertallet vil øke med 50 000

I følge prognosene vil antall innbyggere i Buskerudbyen øke med 50 000 personer fram til 2040.

- Kjører vi like mye bil i 2040 som i dag, vil det bety en kraftig økning i biltrafikken, og det vil skape betydelige framkommelighetsproblemer med kø og store forsinkelser på store deler av vegnettet, sier Solberg.

- Vi er opptatt av å få kollektive løsninger for å redusere miljø-, helse- og arealutfordringer i byområdet, avslutter Gro Solberg.

Biltetthet kommuner i Buskerud
Buskerud nærmer seg 280 000 innbyggere - aldri har biltettheten vært større.


Publisert 1. februar 2017, oppdatert 1. februar 2017.