Elevene får 10 000 kroner for å gå til skolen

Elevene ved Sætre skole har hele våren stått på og gjennomført årets gå-til-skolen-aksjon støttet av Buskerud fylkeskommune.

Alle klassene har mottatt velfortjent diplom, og en del klasser har også klart grensen for pengepremie.

Elevene på 2.-7. trinn ved Sætre skole  i Hurum kommune har helt siden starten av februar deltatt i gå-til-skolen-aksjonen som FAU arrangerer sammen med lærerne og ledelsen ved skolen.

- Jeg er veldig imponert over alle elevene som har deltatt i gå-til-skolen-aksjonen! sier Olav Skinnes (Sp), leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Premiepotten på 10 000 kroner dekkes av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg gjennom tilskuddsordningen for frivillige trafikksikkerhetstiltak.

Aksjonen er et trafikksikkerhetstiltak for å få redusert antall biler ved skolen i forbindelse med starten og avslutningen av skoledagen.

- FAU er veldig fornøyd med at Buskerud fylkeskommune har støttet dette tiltaket med 10 000 kroner, sier gå-til-skolen-aksjonsansvarlig, Johan Fosen.

Fosen understreker at det viktigste er at elevene deltar ved å gå så mye som de har mulighet til.

I tillegg til å gi bedre trafikksituasjonen rundt skolen, får elevene frisk luft og mosjon i forkant av skoledagen.

- Det at så mange av barna har gått til og fra skolen betyr at det har vært mindre foreldrekjøring, og det er veldig bra at man har klart å redusere biltrafikken ved skolen.

Olav Skinnes, leder av Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Det er også en viktig del av aksjonen at elevene går sammen: ingen skal gå alene dersom de ikke har et spesielt ønske om dette.

Dermed kan gå-til-skolen-aksjonen også bidra til enda bedre miljø blant elevene.

Lærerne og ledelsen ved Sætre skole er veldig fornøyd med at FAU på en så utmerket måte setter i gang og gjennomfører gå-til-skolen-aksjonen.

Rektor uttrykker at FAU sitt store engasjement har stor innvirkning på elevenes læringsmiljø.


Publisert 21. juni 2017, oppdatert 21. juni 2017.