En million kroner til Internasjonaliseringstiltak ved de videregående skolene

- Det er flott at skolene ser mulighetene for nye samarbeidspartnere på tvers av landegrensene.

Fylkestinget har i handlingsprogrammet for 2016 - 2019 vedtatt at de skal settes av 1 million kroner pr. år til søkbare midler til internasjonaliseringstiltak ved de videregående skolene.

10 av fylkeskommunens skoler har søkt om midler, og i siste møte før sommerferien vedtok utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune hvilke skoler som mottar støtte:

  • Drammen videregående skole: 125 100 til blant annet Nairobiprosjektet
  • Eiker videregående skole: 100 700 til Spania-utveksling
  • Kongsberg videregående skole: 174 700 til skolesamarbeid med Schola
  • Lier videregående skole: 202 300 til utveksling, Storbritannia
  • Numedal videregående skole: 32 900 til samarbeider med partnerskoler fra Finland, Polen og Tsjekkia
  • Ringerike videregående skole: 34 500 til utveksling med Lycée Jeanne d'Arc
  • Rosthaug videregående skole: 135 200 til Braunzweig «teacher training» i Tyskland
  • St. Hallvard videregående skole: 63 700 til utveksling med Grösslingova
  • Ål videregående skole: 55 300 til utveksling
  • Åssiden videregående skole: 75 600 til utveksling med skolesenteret BMWs motorsykkelfabrikk i Berlin

Både yrkesfag og studieforberedende er representert, med en overvekt på studieforberedende, som ved tidligere tildelinger.

Av fag er fortsatt fremmedspråk dominerende, men yrkesfag er også med. Det er samarbeid på tvers i store deler av Europa, og i tillegg Afrika.

Det er flott at skolene ser mulighetene for nye samarbeidspartnere på tvers av landegrensene for å styrke medborgerskap.

Flere av prosjektene er av type forprosjekter som har som mål å inngå langvarige samarbeidsprosjekter med skoler/bedrifter i andre land.


Publisert 28. juni 2017, oppdatert 28. juni 2017.