Enklere å reise kollektivt med avtale om felles billettsystem

Kollektivselskapene i Rogaland, Agder, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold, har inngått en avtale om videreutvikling av mobilbillett.

Brakar, Kolumbus, Agder kollektivtrafikk, Østfold kollektivtrafikk og Ruter har inngått samarbeidsavtale om felles videreutvikling av mobil billettering.

- Vi skal gjøre det enklere for buskerudboerne å reise både til, i og gjennom hovedstadsregionen.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

-  Og det er viktig for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktiv og holde oss relevante, sier Sundfjord om samarbeidsavtalen som ble signert mandag.

- Vårt mål er at kollektivtilbudet skal være enkelt å forstå og lett å bruke.

Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar

- Mange i Buskerud reiser daglig over grensen til Akershus og Oslo. Dette samarbeidet vil på sikt bidra til å fjerne barrierer og øke fokus på kundens reiseopplevelse på tvers av fylkesgrenser, sier han.

Felles bussbillett i seks fylker signering

Gjør det enklere å reise kollektivt

Et helt sentralt mål med samarbeidet er å utnytte felles kompetanse og erfaringsutveksling til å gjøre kollektivtilbudet bedre og enklere å bruke ved at selskapene lærer av hverandre og gjenbruker gode ideer, tjenester og løsninger.

Gjennom felles anskaffelser skal markedet kunne brukes på en bedre måte.

-Brakar er veldig godt fornøyd med at vi nå har denne samarbeidsavtalen på plass. Vårt salg på mobiltelefon øker hver eneste måned og utgjør nå rundt 30 prosent av omsetningen vår.

- Samarbeid mellom fem fylker vil naturlig nok gi oss større muskler, og vi skal i fellesskap utv ikle gode og sømløse reiser for alle som vil reise miljøvennlig, sier Sundfjord.

Videreutvikler Ruters billettapp

Billettløsningen som skal utvikles i denne samarbeidskonstellasjonen, baserer seg på Ruters velprøvde og prisbelønte RuterBillett-app.

Ruters billettløsning skal videreutvikles slik at den i enda større grad støtter formålet med samarbeidet. 

Fakta om den offentlig-offentlig samarbeidsavtalen:

  • Offentlig-offentlig samarbeidsavtale er inngått mellom Brakar AS (Buskerud), Kolumbus AS (Rogaland), Agder kollektivtrafikk AS (Agder), Østfold kollektivtrafikk (Østfold) og Ruter AS (Oslo og Akershus) om felles utføring av tjenester for billettsalg og billetthåndtering.
  • Partene administrerer kollektivtransporten i sine regioner, som en offentlig oppgave.
  • For å nå nasjonale mål gjennom en effektiv og miljøvennlig persontransport og varestrøm, har partene identifisert felles utfordringer og muligheter i å tilby de reisende felles tjenester for billetthåndtering og tilhørende tjenester.
  • Samarbeidsavtalen gjelder i første fase etablering av en felles mobil billettløsning, og vil etter hvert også omfatte felles anskaffelser rundt billettering.
  • Det skal utvikles en samarbeidsversjon basert på Ruters eksisterende billettapp som er utviklet for Android- og iOS-baserte smarttelefoner.
  • Partene vil utvikle en egen modul for prisberegning, basert på gjeldende pris- og sonestruktur for hvert enkelt kollektivselskap.
  • Det er lagt opp til at samarbeidet kan utvides til flere tjenester og at flere administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk kan tre inn i samarbeidet på et senere tidspunkt.

Publisert 4. april 2017, oppdatert 4. april 2017.