- Et riktig valg for innbyggerne

- En ny region Viken er et viktig og riktig valg for Buskerud, sier fylkesordfører Roger Ryberg

Tirsdag kveld ble det enighet mellom flertallspartiene på Stortinget om en regionreform bestående av ti regioner, og på en pressekonferanse onsdag morgen ble de nye regionene presentert:

De tre nordligste fylkene skal reduseres til to. Grensene skal fastsettes senere, og avgjørelsen skal tas regionalt.

  • Telemark og Vestfold går sammen i én region
  • Buskerud, Akershus og Østfold blir til ny Viken-region
  • Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder
  • Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede bestemt seg for å bli ett Trøndelag
  • Hedmark og Oppland blir til region Innlandet
  • Hordaland og Sogn og Fjordane blir til region Vestlandet
  • Møre og Romsdal blir som i dag
  • Rogaland blir som i dag

 

Kommunene i Buskerud har blitt hørt

Som en del av grunnlaget for å velge hvilken retning Buskerud fylkeskommune skulle gå, ba fylkeskommunen alle kommuner og regionråd i Buskerud om råd. Et stort og tydelig flertall ønsket at Buskerud skulle gå sammen om å danne en region med Akershus og Østfold.  

Forhandlingsutvalget i de tre fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus har hatt som mål at en ny region Viken skal styrke hele regionens fortrinn og muligheter, gi gode og effektive tjenester og skape en helhetlig, balansert og bærekraftig utvikling.  

I desember i fjor vedtok fylkestinget i Buskerud å si ja til den framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner - og si ja til region Viken.  

- Jeg er veldig fornøyd med at vi tok dette arbeidet på alvor og at vi har et så klart og tydelig vedtak.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Det svarer godt ut det som våre kommuner har gitt innspill på i prosessen, at vi nettopp skal se i retning mot Oslo og Akershus.

fylkesordfører Roger Ryberg

- Nå er jeg spent på hvilke oppgaver de nye regionene skal ha. Jeg har en forventning om at det nå vil bli tydeliggjort før det blir et endelig vedtak i Stortinget før sommeren, sier Ryberg som ser mange fordeler med å bli en del av region Viken.

- Med en ny region Viken skal det bli enklere for folk å komme til og fra jobb, og det blir flere muligheter for ungdom til å gjøre flere valg knyttet til videregående opplæring. Vi vil få et større og mer livskraftig arbeidsmarked, og det vil bli mer attraktivitet for næringslivet til å etablere arbeidsplasser i vår region, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 22. februar 2017, oppdatert 23. februar 2017.