Feirer 10 000 likes på Facebook

Buskerud fylkeskommune har passert 10 000 likes på Facebook og er dermed størst blant fylkene i Norge.

- Vi har satset bevisst på sosiale medier og Facebook, så dette synes vi er veldig gøy, sier kommunikasjonssjef Guro Hegna Svendsen i Buskerud fylkeskommune.

I tillegg til å være størst av samtlige fylker er også Buskerud fylkeskommune størst blant kommunene i fylket.

- Facebook er blitt en viktig kommunikasjonskanal, og vi er opptatt av å skape et innhold som innbyggerne våre setter pris på - og det føler vi at vi har fått til, fortsetter hun.

Her er Buskerud fylkeskommunes offisielle Facebook-side

Buskerud fylkeskommune opprettet sin offisielle Facebook-side i 2011, og bruker Facebook til å legge ut aktuelle nyheter samt små og store hendelser om fylkeskommunens mange tjenesteområder.

- Tonen og språket i sosiale medier er mer uformell, og det gir rom for oss til å kommunisere på en litt annen måte enn vi gjør på tradisjonelle nettsider, sier hun.

Det er de tre i kommunikasjonsavdelingen i fylkeskommunen som fyller siden med innhold. De jobber mye med å fortelle gode historier, med tekst og bilder som har et språk som er lett å forstå.

Kommunikasjonssjefen tror også en slik side er med på å skape et godt omdømme for fylkeskommunen.

- Facebook gir oss en mulighet til å ha direkte dialog med innbyggerne, og innbyggerne kan med enkle tastetrykk gi oss en tilbakemelding på saker de mener vi bør gjøre noe med, for eksempel skoleveier de mener ikke er trygge, sier hun.

I tillegg til den offisielle siden har også alle Buskerud fylkeskommunes videregående skoler, samt Mobbeombudet og andre fagavdelinger egne Facebook-sider.

- Vi har mange engasjerte ansatte med fokus på sosiale medier, og som har mye kompetanse på sine fagområder. Det er veldig bra at de også bidrar med å skape innhold, sier hun.

I tillegg til Facebook, har Buskerud fylkeskommune Instagram-, twitter-, YouTube og LinkedIn-sider, og mener sosiale medier også spiller en viktig rolle i krise- og beredskapsarbeid, der man skal nå ut med et viktig budskap til mange raskt og effektivt.

- Våre innbyggerne har en forventning om å bli oppdatert på hendelser som angår dem når de velger å følge oss i sosiale medier, og det er en forventning og ansvar vi tar på alvor, avslutter Guro Hegna Svendsen.


Publisert 13. februar 2017, oppdatert 13. februar 2017.