Fellesnemnda for Viken fylkeskommune samles på Kongsberg

Torsdag 4. januar møtes Fellesnemnda for Viken fylkeskommune på Kongsberg.

- Vi ser fram til å komme i gang med arbeidet med dannelsen av nye Viken fylkeskommune, sier Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud.

Fellesnemnda skal forberede sammenslåingsprosessen og arbeidet med etableringen av det nye fylket.

Nettside for Viken fylkeskommune.

Leder for fellesnemnda er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.

Nestledere er Roger Ryberg og Ole Haabeth, fylkesordførere i Buskerud og Østfold.

Her finner du saksliste for møtet på Kongsberg 4. - 6. januar

Fellesnemdas møte streames. Her kan du følge møtet

Dette skjer framover

Politikerne må fortløpende prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet.

I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.

Parallelt med dette har regjeringen et ekspertutvalg gående. Dette skal se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene.

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020.


Publisert 20. desember 2017, oppdatert 3. januar 2018.