Fire museer får 21 millioner kroner

- Museene i Buskerud bidrar til å skape lokal identitet, samtidig som de er en aktør i reiselivsnæringen som gir gode opplevelser, sier Sissel Hovland (Ap).

Onsdag ettermiddag fordelte politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune følgende beløp til museene:

- Museene gjør en viktig jobb med å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid.

Sissel Hovland (Ap), fungerende leder av hovedutvalget

- De er våre beste inngangsporter til kunnskap og forståelse for fortidens samfunnsforhold og levekår, fortsetter Sissel Hovland.

Vedtaket om å støtte Norsk Bergverksmuseum ble gjort mot Høyre og Fremskrittspartiets stemmer.

Formidler Buskeruds historie og samtid

Museumssektoren i Buskerud har nærmere 120 årsverk og forvalter 379 kulturhistoriske bygninger og omkring 170 000 gjenstander.

Museene har som oppdrag å forvalte og formidle Buskeruds historie og samtid.

- I tillegg bidrar museene til å skape lokal identitet, samtidig som de er en opplevelsesaktør i reiselivsnæringen i fylket, sier Hovland.

Fylkeskommunen har et stort ansvar for museumssektoren både som stifter av og som økonomisk bidragsyter til mange museer i fylket.

Museene utøver både kulturminnevern og kulturarv formidling og er dermed viktige bidragsytere til kultursektoren i Buskerud.

Stiftelsen Buskerudmuseet er en konsolidert museumstiftelse bestående av 13 avdelinger med til sammen 18 besøkssteder.


Publisert 9. februar 2017, oppdatert 9. februar 2017.