Flere enn før forbedrer karakteren fra videregående

- I fjor var det 3 000 privatisteksamener, 400 flere enn året før, sier Anne Hurum, leder for eksamensseksjonen.

1. februar er fristen for å melde seg opp til privatisteksamen for vårsemesteret.

Det er Buskerud fylkeskommune som administrerer eksamen for privatister.

- Vi ser at flere enn før ønsker å forbedre karakteren fra videregående, sier Anne Hurum, leder for eksamensseksjonen i fylkeskommunen.

Det arrangeres privatisteksamen 2 ganger i året. Frist for oppmelding og betaling av privatistavgift er:

  • 1. februar for vårsemesteret
  • 15. september for høstsemesteret

Slik melder du deg opp til privatisteksamen vår 2017

All oppmelding skjer elektronisk via www.privatistweb.no (velg Buskerud). Betaling skjer med kort og eksamensavgiften må betales samtidig med oppmelding.

- I fjor vår hadde vi 3 000 privatisteksamener. Det var 400 flere enn året før og vi regner med like mange i år, sier Hurum.

Hurum sier det er tre hovedkategorier blant dem som melder seg opp:

  • de som vil forbedre en karakter i et fag som de har tatt på videregående
  • unge voksne som av en eller annen grunn ikke har tatt alle fagene
  • voksne med arbeidspraksis som ønsker å ta fagbrev (praksiskandidater)

- De største gruppene er de som vil forbedre karakterer og praksiskandidatene, forklarer hun.

- Særlig den siste gruppa har økt betraktelig, sier Hurum.

Eksamensperioden om våren er april – juni, om høsten november – desember.

Nærmere informasjon om dato for faget man tar får man på www.privatistweb.no når man har meldt seg opp til eksamen.


Publisert 16. januar 2017, oppdatert 17. januar 2017.