Flere enn før gjennomfører videregående opplæring

Andelen elever som har fullført videregående i Buskerud med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse innen fem år, har økt til over 73 prosent i løpet av de siste årene.

Over 3 300 elever i Buskerud startet sin videregående opplæring første gang høsten 2011.

Nå viser en fersk landsoversikt fra Statistisk sentralbyrå at 73,2 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.

Dette er en økning på 4,5 prosentpoeng sammenlignet med det første kullet som begynte i videregående i Buskerud etter innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 (se illustrasjon under).

- Vi har fokus på at elevene skal gjennomføre videregående opplæring, så det er svært gledelig at stadig flere ungdommer gjennomfører.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef i Buskerud fylkeskommune

Elever fullført vgs 2006 - 2011 illustrasjon

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud. Skolene har til sammen ca 9 000 elever.

I 2010-kullet var det 72 prosent som gjennomførte. Nå viser oversikten for 2011-kullet at over 73 prosent har gjennomført.

- Vi jobber systematisk for få flere elever til å gjennomføre, og når vi ser utviklingen over tid, så må det bety at våre grep virker, mener Atterås. 

Totalt startet nær 65 000 elever her i landet sin videregående opplæring første gang høsten 2011.

73 prosent av disse elevene fullførte sin videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år.

Som i fjor har Akershus høyest gjennomstrømning i landet, med en andel på 79,2 prosent elever som fullfører i løpet av fem år.

Sogn og Fjordane har en andel på 78,6 prosent. Deretter følger Oslo med 76,7 prosent og Møre og Romsdal der andelen er 75,6 prosent.


Publisert 1. juni 2017, oppdatert 1. juni 2017.