Flertallet i fylkestinget sier nei til Viken

Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangsammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus.

Fylkestinget i Buskerud behandlet torsdag ettermiddag sak om regionreformen.

Bakgrunnen er at regjeringen 5. april i år la fram Prop. 84S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Saken ble behandlet i Stortinget 8. juni, og Stortinget vedtok at Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Østfold fylkeskommune skal slås sammen til en fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Da fylkestinget i Buskerud skulle behandle saken torsdag vedtok de med 22 (Arbeiderpartiet/Senterpartiet/Miljøpartiet De Grønne/Sosialistisk Venstreparti) mot 20 (Høyre/Fremskrittspartiet/Venstre/Kristelig Folkeparti) stemmer følgende:

"Buskerud fylkesting anker beslutningen om tvangsammenslåingen av Buskerud, Østfold og Akershus."

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg, viser til at da fylkestinget behandlet, og støttet den fremforhandlede avtalen om å etablere Viken regionen var dette under klare forutsetninger.

Her kan du lese avtalen om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold (pdf)

- Fylkestinget presiserte at dette var resultatet av gjennomførte nabosamtaler med andre fylker etter pålegg fra regjeringen om å gjennomføre slike samtaler, sier Ryberg.

- Fylkestinget presiserte videre og forutsatte overføring av oppgaver og myndighet til den nye regionen. Fylkestinget la også til grunn at endringer i regionstruktur bør være basert på frivillighet, sier han.

- Etter at Akershus og Østfold fylkeskommuner i tillegg har sagt nei til å bli med i en ny region Viken, er ikke grunnlaget for å støtte etableringen av Viken-regionen lenger til stede, avslutter fylkesordfører Roger Ryberg.


Publisert 22. juni 2017, oppdatert 22. juni 2017.