Fylkeskommunen til kamp mot arbeidslivskriminalitet

Buskerud fylkeskommune inngår samarbeid med Skatt sør for å forhindre kriminalitet i sine byggeprosjekter.

Tirsdag signerte Buskerud fylkeskommunes eiendomsavdeling (BFK Eiendom) og Skatt sør en samarbeidsavtale for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Avtalen innebærer felles innsats mot arbeidslivskriminalitet knyttet til et utvalg av fylkeskommunens innkjøp.

Dette er konkretisert til anskaffelser innen renhold, samt rehabilitering og påbygg av Ringerike videregående skole.'

Avtalen kan utvides til også å gjelde andre anskaffelser eller konkrete prosjekter.

– Buskerud fylkeskommune viser et godt initiativ i kampen mot svart arbeid og kriminalitet i arbeidslivet.

Helle Hartz Hagen, prosjektleder i a-krim Skatt sør

– Offentlige virksomheter har et samfunnsansvar som tilsier at de må gå foran for å fremme et seriøst arbeidsliv, sier Hartz Hagen.

Forhindrer kriminalitet

Samarbeidsavtalen sier at leverandører som vil inngå kontrakt med eiendomsavdelingen til Buskerud fylkeskommune, må signere en fullmakt som gir fylkeskommunen tilgang til taushetsbelagte opplysninger om skatte- og avgiftsforhold fra Skatt sør.

Det bidrar til å sikre leverandører som betaler skatter og avgifter, og på den måten bidrar til fellesskapet.

– Sosial dumping og svart arbeid er et problem for de som ønsker å drive seriøst, og medfører selvfølgelig manglende skatteinngang til felleskassa vi skal bygge velferdsstaten på, uttaler bygge- og eiendomssjef i fylkeskommunen, Gjermund Riise Brekke.

– BFK gjør aktive tiltak både for å forhindre sosial dumping og økonomisk kriminalitet.

Gjermund Riise Brekke, bygge- og eiendomssjef

Tiltaket virker

Kriminalitet i arbeidslivet er en økende utfordring, og byggebransjen og renholdsbransjen er blant de bransjene hvor arbeidslivskriminalitet er mest utbredt.

Samarbeidsavtalen er en del av Skatt sør sitt arbeid med å mobilisere seriøse aktører i byggebransjen.

Målet med samarbeidet er å krympe handlingsrommet til de useriøse aktørene i markedet, og stoppe dem før de får tilgang til lukrative kontrakter.

– Skatt sør er veldig fornøyd med å inngå samarbeidsavtale med eiendomsavdelingen i Buskerud fylkeskommune i forbindelse med rehabilitering og påbygg på Ringerike videregående skole, sier Helle Hartz Hagen.

– Skatt sør har allerede inngått en tilsvarende samarbeidsavtale med Vestfold og Telemark fylkeskommuner, samt Nye Veier AS. Gjennom disse samarbeidsavtalene har Skatteetaten erfart at tiltakene virker, sier hun.

Skal fremme seriøse aktører

Samarbeidsavtalen vil også fungere som et nyttig verktøy for Buskerud fylkeskommunes eiendomsavdeling for å få implementert de sentrale elementene i sin egen internkontroll.

Ved å utveksle registeropplysninger får fylkeskommunen blant annet kunnskap om aktøren de handler med, hvem som faktisk utfører jobben og hvem som faktisk mottar betaling for jobben som blir utført.


Publisert 20. september 2017, oppdatert 21. september 2017.