Fylkesordfører Ryberg: – Norske regioner kan være med å påvirke og sette dagsorden i den politiske debatten i Europa

Europapolitisk forum for første gang i Brussel.

Europapolitisk forum er en møteplass for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget for dialog og utveksling av kunnskap om EØS og EU.

Europapolitisk forum er en møteplass for sentrale, regionale og lokale myndigheter samt Sametinget for dialog og utveksling av kunnskap om EØS og EU.

Forumet møtes to ganger i året, og dette var første gang i utvalgets 12-årige historie at møtet fant sted i Brussel (14. - 15. mars), skriver Utenriksdepartementet.

- Norske regioner kan være med å påvirke og sette dagsorden i den politiske debatten i Europa, sa Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud, under møtet i Brussel.

I perioden 2007-2015 deltok alle fylkeskommunene og over 60 prosent av kommunene i ett eller flere prosjekter med finansiering fra EU-programmer, og flere av disse var på agendaen under møtet.

Buskerud fylkeskommune har nå ledelsen i Østersjø-nettverket BSSSC (Baltic Sea State Subregional Cooperation program), og organiserer samarbeid mellom regioner i de ti baltiske landene Tyskland, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen, Latvia, Litauen, Estland og Russland. Gruppen samarbeider tett med EUs Committee of the Regions.

Regionenes rolle i Europa blir viktigere framover. Samlingen i Brussel la vekt på betydningen av å styrke norske regioners innspill til EUs prosesser på ulike områder.

EU har også på sin side direkte og indirekte påvirkning på kjerneoppgavene i kommuner og fylkeskommuner.

Kommunesektoren forholder seg på mange plan til lover og regler utviklet av EU, og flere av disse var tema for diskusjon blant deltakerne.

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, byrådssekretær Marte Ingul og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg.
Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, byrådssekretær Marte Ingul og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg. Foto: Sigrid Grøm Bakken.

- Gjennom aktiv deltakelse på europeiske arenaer og prosjektdeltakelse kan norske regioner være med på å påvirke og sette saken på dagsorden i den politiske debatten i Europa, fortsetter Ryberg til Utenriksdepartementets nettside.

Et sentralt tema gjennom hele konferansen var hvordan kommunalt- og fylkeskommunalt samarbeid med Europa kan bidra til å løse miljøutfordringene. Flere nyskapende norske samarbeid som både engasjerte og inspirerte.

Stavangerregionen har også lykkes med å markedsføre seg i Europa. Tildelingen av Triangulum-prosjektet gir Stavanger fyrtårnsstatus som "smart by" sammen med Manchester og Eindhoven.

Gjennom Horisont 2020 har Stavanger blant annet fått 200 millioner til å fremme bærekraftig byutvikling.


Publisert 20. mars 2017, oppdatert 20. mars 2017.