Fylkespolitikerne vil ha et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet i Buskerud

Utlysning av midler: Fylkestinget setter av tre millioner kroner øremerket prosjekter som handler om samarbeid skole/arbeidsliv.

Bedrifter i Buskerud og offentlig sektor vil i fremtiden ha et stort behov for arbeidere med fag- og yrkesutdanning.

Les også: 19 000 nye arbeidsplasser i Buskerud fram til 2030

I sist fylkesting vedtok politikerne i behandlingen av Økonomiplanen for 2017 å sette av 3 000 000 kroner til samarbeid skole/arbeidsliv.

Midlene gjøres søkbare og søknadene behandles av fylkesutvalget før sommeren.

"Midlene skal stimulere til et tettere samarbeid mellom de videregående skolene og arbeidslivet i Buskerud med fokus på å utdanne fagarbeidere med relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv."

Fylkestinget

- Nær halvparten av elevene i Buskerud velger yrkesfaglig utdanningsprogram, forklarer Olav Horne, leder for fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Horne sier fylkeskommunen satser på yrkesfag:

- For oss som skoleeier er det er helt avgjørende at elevene våre får utnyttet evnene sine, og at arbeidslivet får den kompetansen de etterspør.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

- Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Våre elever skal oppleve å bli sett, fortsetter fylkesordføreren.

Søknadskriterier

I vurderingen av innsendte søknader vil relevansen knyttet opp mot kriteriesettet ha avgjørende betydning for prioritering av søknader og tildeling av midler.

Søknadsfristen er satt til 11. mai og de videregående skolene vil stå som søker på vegne av partene.

Søknadene vil blant annet bli vurdert etter følgende momenter:

  • Det er en forutsetning at søknaden beskriver et samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Søknaden må beskrive hvilke parter som skal samarbeide (skole, virksomhet, kommune, opplæringskontor, bransje m.m.) og være underskrevet av partene.
  • Det er ønskelig at søknader som sendes er koordinert ved at de videregående skolene sender inn søknadene på vegne av samarbeidspartene
  • Hovedformålet med samarbeide skal være samarbeid om utstyr, lokaler eller kompetanse som utløser gevinster for partene
  • Søknaden skal angi hvordan samarbeide skal gjennomføres, innenfor hvilken tidsramme og hvilke gevinster dere forventer ut av samarbeide
  • Søknaden skal vise de totale kostnadene for samarbeidet og hvordan dette er tenkt finansiert, herunder hva partene bidrar med selv av finansiering.
  • Etter endt prosjektperiode skal det leveres en rapport som beskriver grad av måloppnåelse, sammendrag av prosjektets viktigste resultater samt en oversikt som viser hvordan midlene er disponert.

Tilstandsrapport videregående opplæring 2017
(klikk på bildet for å få det større)


Publisert 4. mai 2017, oppdatert 4. mai 2017.