Fylkesveg 285 åpner for trafikk igjen

- Vi er veldig godt fornøyd med at Statens vegvesen holder tidsplanen og åpner vegen som planlagt, sier Olav Skinnes (Sp).

31. mars kl. 16 åpner fylkesvegen igjen ved Bringebærkastet.

Fylkesveg 285 Ringeriksvegen har vært stengt mellom Sylling - Skaret i Lier etter at 60 meter av vegen raste ut etter kraftig regnvær sist sommer.

- Fv 285 er en viktig regional veg og vi er veldig godt fornøyd med at Statens vegvesen holder tidsplanen og åpner vegen som planlagt, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune.

Entreprenøren har etter raset sikret fjellet med bolter og nett, og bygd opp igjen vegen med fylling og en 45 meter lang støttemur for å holde vegen på plass.

Siste støp på muren skjer førstkommende fredag.

- Skadene på vegen har vært omfattende, og det har vært viktig for oss at arbeidet ble gjort grundig for at vegen skal være trygg for reisende.

Olav Skinnes (Sp), leder samferdselsutvalget i fylkeskommunen

Ras Ringeriksvegen kart

Stengingen av vegen førte til at trafikantene har måttet kjøre om Sandvika.

Buskerud fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene.

Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Fylkeskommunen vil søke Statens naturskadeordning om å få dekket deler av kostnadene i forbindelse med arbeidet som er gjort.

Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før ras.
Fylkesveg 285 Ringeriksvegen før raset. Foto: Google Maps.


Publisert 15. mars 2017, oppdatert 15. mars 2017.