Husk søknadsfrist 1. februar for kulturstøtte

Buskerud fylkeskommune skal fordele 5 millioner kroner til kunst og kultur i år.

Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold.

1. februar er fristen for å søke flere av fylkeskommunens tilskuddsordninger for kunst og kultur.

Her kan du søke

- Vi håper på mange gode søknader til kunst- og kulturfeltet i Buskerud, sier Jon Endre Røed Olsen, teamleder kunst og kultur i fylkeskommunen.

Det er totalt 5 millioner kroner som skal fordeles:

- Fristen for å sende inn en søknad er 1. februar, og så skal politikerne våre fordele midlene i løpet av mars, avslutter Jon Endre Røed Olsen.


Publisert 18. januar 2017, oppdatert 18. januar 2017.