IT-avtale til 170 millioner kroner

Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune signerte nylig en avtale for levering av IT-produkter med Atea AS.

De tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold  og 24 kommuner signerte nylig en avtale av betydelig størrelse for levering av produkter innen IKT med Atea AS.

Atea er nå eneleverandør til kommunene og fylkeskommunene av klienter.

- Atea leverte det beste tilbudet i konkurransen, hvilket viser at de er dyktige til å utvikle tjenester tilpasset våre behov. Vi ser fram til å videreføre et fortsatt godt samarbeid, sier Maaikel Reiber i BTV Innkjøp.

Rammeavtalen har en anslagsvis verdi på 85 millioner i året og har en varighet på to år med opsjon for ytterligere forlengelse inntil to år.

Anskaffelsen gjelder levering av PC-er, nettbrett, skjermer og øvrig datatilbehør. Store deler av volumet i avtalen går til elever på grunnskole og i videregående opplæring.

- Det betyr mye å kunne bidra til samfunnet på vårt ekspertisefelt. Digital kompetanse er essensielt for å ruste barn og unge for fremtidens arbeidsmarked. Derfor er det gledelig å bidra til at samtlige elever får tilgang til nødvendig utstyr. Like viktig er det at lærerne får tilbud om relevant opplæring i pedagogisk bruk av IKT i skolen, sier Aleksander Jønvåg, salgsdirektør i Atea Region BTV.

Atea har også tidligere hatt denne avtalen. Jønvåg er svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter:

- Vi har hatt et meget godt samarbeid med fylkene og kommunene over mange år, og setter stor pris på å bli valgt igjen, aslutter Aleksander Jønvåg.


Publisert 3. mai 2017, oppdatert 3. mai 2017.