Konstituerer fellesnemnda for Viken fylkeskommune

8. desember møtes politikere fra Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner til konstituerende møte i fellesnemnda for Viken fylkeskommune.

Det er Østfold som er vertskap for møtet som finner sted på fylkeshuset i Sarpsborg. Et konstituerende møte er et oppstartmøte der blant annet roller og ansvar for medlemmene fastsettes.

Det er fellesnemnda som skal lede arbeidsprosessen med dannelsen av den den nye fylkeskommunen. Fellesnemndas første møte etter at den er konstituert finner sted på Kongsberg i Buskerud, 4. -6.  januar 2018.  

Fellesnemnda består av 34 fylkespolitikere, hvorav 9 medlemmer fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus. Fellesnemnda skal ledes av Anette Solli, fylkesordfører i Akershus, med  Ole Haabeth og Roger Ryberg, fylkesordførerne fra Østfold og Buskerud, som nestledere.

Politikerne skal prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet. I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.  

Parallelt med dette skal regjeringens konseptutvalg se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene. 

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020. 


Publisert 5. desember 2017, oppdatert 8. desember 2017.