Konstituerte fellesnemnda for Viken fylkeskommune

– Det er godt å være i gang, sier fylkesordførerne Anette Solli (Akershus), Roger Ryberg (Buskerud) og Ole Haabeth (Østfold) etter at fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune hadde sitt første møte i Sarpsborg.

– Når fellesnemnda for Viken nå er konstituert, er det denne som skal lede arbeidsprosessen med dannelsen av den den nye fylkeskommunen, sier fylkesordførerne.

Akershus og Buskerud gjorde sine Viken-vedtak i forkant av Østfolds, som fant sted onsdag.

Et konstituerende møte er et slags oppstartmøte, hvor det blant annet fastsettes roller og ansvar for medlemmene i virksomheten.

I møtet 8. desember ble det blant annet bestemt følgende:

  • Leder for fellesnemda blir Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.
  • Nestleder blir Ole Haabeth og Roger Ryberg, fylkesordførere i Østfold og Buskerud

Sammensetning av arbeidsutvalg bestemmes på neste fellesmøte (på Kongsberg i januar), inntil da vil de tre fylkesordførerne fungere som et midlertidig arbeidsutvalg. Også sammensetningen av partssammensatt utvalg vil bli avgjort på dette møtet.

Dette skjer framover

Fellesnemndas første møte etter at den er konstituert finner sted på Kongsberg i Buskerud, 4. - 6. januar 2018. I februar møtes partene på Fornebu i Akershus.

Og det er mye som skal skje framover.

Politikerne må fortløpende prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet.

I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.

Parallelt med dette har regjeringen et ekspertutvalg gående. Dette skal se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene.

Viken fylkeskommune blir en realitet fra 1. januar 2020.

Fellesnemd Østfold gruppebilde


Publisert 8. desember 2017, oppdatert 8. desember 2017.