Kraftig nedgang i fraværet på de videregående skolene

- Fraværet har ligget for høyt i videregående skole både i Buskerud og i resten av landet, så dette er en god nyhet, sier fylkesutdanningssjefen.

Fraværet har gått merkbart ned på alle de videregående skolene som Buskerud fylkeskommune eier etter innføring av nye fraværsregler.

  • Timefravær: Ned 21,6 prosent
  • Dagfravær: Ned 18,6 prosent

Det viser en oversikt fra 1 terminoppgjør (høst 2016).

1. august i fjor ble det innført nasjonale regler som tilsier at elever ikke kan ha mer enn ti prosent – i noen tilfeller 15 prosent – fravær i hvert fag. Går de over grensen, får de ikke karakter i faget.

- Fraværet har ligget for høyt i videregående skole både i Buskerud og i resten av landet, så dette er en god nyhet, sier fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås i Buskerud fylkeskommune.

Fravær timer 2015-2016 illustrasjon

Fravær dager 2015-2016 illustrasjon

Fraværsgrensen gjelder for alle elever i videregående skole, men ikke for lærlinger, lærekandidater og voksne.

Les også: Ofte stilte spørsmål om ny fraværsregel

Hensikten med de nye reglene er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

Over 9 000 elever går på fylkeskommunens skoler. Fylkesutdanningssjefen sier fylkeskommunen satser på mange ulike grep for å øke gjennomføringen i videregående opplæring.

- Skolene forteller meg også at undervisningssituasjonen i timene har blitt bedre som følge av økt nærvær, fortsetter fylkesutdanningssjefen.

- Færre elever kommer for seint, elevene er mer til stede, og det gir bedre ro rundt undervisningen.

Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef

Jan-Helge Atterås portrett

Atterås sier behovet for stadig repetisjon blir mindre når elevene er mer til stede i timene. Undervisningstiden brukes mer effektivt.

- Det er lokale variasjoner fra skole til skole. Og det kan være ulike årsaker til variasjonen, sier han.

- Økt nærvær bør føre med seg at mange elever lærer mer og får bedre resultater. En må samtidig være oppmerksom på at noen elever kan få lavere gjennomføring, siden det nå skal mindre fravær til før man mister grunnlaget for standpunktkarakter i fag, sier Atterås.

- Vær klar over at tallene også omfatter elever som har sluttet. Det gjelder begge skoleår. Uansett er trenden positiv, sier Atterås.

- Vi vil tidligst kunne si noe om sammenhenger mellom fraværsregler, reelt fravær og skoleresultater når inneværende skoleår er gjennomført, fortsetter fylkesutdanningssjefen.

Hensikten med strengere fraværsregler er ikke at elevene skal gå på skolen hvis de er syke, men at fravær uten gyldig grunn skal reduseres.

- Skolene våre arbeider mye med å sikre at flest mulig elever har høyt nærvær, og det er viktig at skolene har en tett dialog med elever og foresatte for å følge opp elevene best mulig, sier Atterås.

De gyldige grunnene til å være borte fra skolen, er:

  • helse- og velferdsgrunner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
  • religiøse høytider for elever som er medlem av andre trossamfunn enn Den norske kirke

Innføringen av en fraværsgrense vil i første omgang gjelde i en periode på tre år, og det vil bli iverksatt et forskningsprosjekt som skal se konsekvensene av regelendringene.


Publisert 23. januar 2017, oppdatert 24. januar 2017.