Krav til språkkunnskaper for drosjesjåfører i Buskerud

Drosjesjåfører i Buskerud skal ha norskkunnskaper tilsvarende nivå B1 etter Europarådets nivåskala for språk.

Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet og sender nå brev til drosjenæringen i forbindelse med oppfølging av drosjereglement for Buskerud fylke.

Her kan du lese brevet til drosjenæringen

Fylkeskommunen har fått innspill fra næringen på hvilket nivåkrav som bør legges til grunn for å ha tilfredsstillende språkkunnskap.

- En drosjetur skal oppleves som trygg og sikker. God kommunikasjon er en forutsetning for trygghet.

Gro Solberg, samferdselssjef i Buskerud fylkeskommune

Samferdselssjef Gro Solberg i fylkeskommunen mener drosjesjåfører i Buskerud skal ha norskkunnskaper tilsvarende nivå B1 etter Europarådets nivåskala for språk.

Droskjekrav Europa

Lyttet til drosjenæringen

Fylkeskommunen har tidligere i år foreslått at kravet til norskkunnskaper hos drosjesjåfører skulle være på nivå B2.

Begrunnelsen for dette var innspill fra drosjenæringen med flere i en forutgående høringsrunde, - samt samferdselssjefens skjønnsmessige vurdering av de situasjoner en drosjesjåfør må beherske.

Nye tilbakemeldinger fra drosjenæringen er nå tatt med i forbindelse med samferdselssjefens endelige vurdering.

Drosjenæringen understreker i sine tilbakemeldinger at de ønsker nivå B1.

Det er etter «Drosjereglement for Buskerud fylke», § 2 b), innehaver av drosjeløyve sitt ansvar å påse at ansatt drosjesjåfør har tilfredsstillende språkkunnskaper.

Drosjesentralen tester

Er løyvehaver tilsluttet drosjesentral anser samferdselssjefen at språkkrav kan integreres i den lokale opplæring og testing sentralen utfører for at en sjåfør kan gjøre tjeneste.

Det vil si kjentmannsprøve, opplæring i taksameterbruk, service- og holdninger, med mer. Følgelig vil kravet også gjelde løyvehaver selv når han velger å opptre som sjåfør.

Det forutsettes at språkprøven består av både en muntlig og en skriftlig del.

- Jeg opplever at innføringen av språkkrav som et gjensidig ønske både fra myndighetene, publikum og drosjenæringen selv, sier Solberg.

Det forventes derfor at drosjesentralene har et ønske om å følge opp kravet på en god måte. Så langt har også samferdselssjefen et absolutt inntrykk av det.

Kravet skal gjelde for nye drosjesjåfører fra 1. januar 2018. Det legges opp til en overgangsordning som innebærer at samtlige sjåfører skal oppfylle kravet innen 1. januar 2019.


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.