Fagskolen Tinius Olsen i front med framtidsrettet studium: Industri 4.0

– Den nye linjen blir et kjempebra tilskudd både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Kongsbergindustrien bruker slagordet «World class» på sine tjenester. Vi må ha de samme ambisjonene, for bare da kan vi lykkes sammen, sier Jonny Pettersen, fagleder for utvikling på Fagskolen Tinius Olsen entusiastisk.

Vi sitter på et kontor i femte etasje på Krona. Sammen med Eirik Hågensen, rektor på Fagskolen, forteller Pettersen hvorfor han er så fornøyd med at den nye linjen nå er godkjent.

– Dette har vært en prosess i et par år, og den har vært både lang og tøff. Det er ikke lett å starte noe helt nytt. Ikke engang næringslivet visste hva de trengte for to år siden, men de har vært aktive i prosessen hele veien, sier Pettersen.

Autonomi og tingenes internett

Stikkordet for den nye linjen er fremtidens arbeidsliv og krav.

– Nye arbeidsplasser vil dukke opp, andre vil bli rammet. Vi må rigge oss til for å møte fremtidens krav og tilpasse oss raskt, sier Hågensen.

Industriell digitalisering er en toårig linje der man skal få nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer.

Studiet har ulike fordypningsemner, som for eksempel autonome systemer og tingenes internett. I tillegg vil det være et stort innslag av laboratori- og prosjektarbeid.

En splitter ny lab skal etter planen stå klar til det nye studiet som allerede er godkjent av NOKUT.

– Laben skal ligge i andre etasje med utsikt mot KIWI. Det blir en veldig bra laboratorium. Vi har blant annet en drøm om å utvikle en app som kan styre roboter i laben utenfra, sier Pettersen.

– Nå må vi ikke røpe alt ennå, sier Hågensen med et smil, men reklamerer med at dette vil være et av de mest moderne laboratoriene i Europa.

Hva den nye laben kommer til å koste, vil de ikke røpe, men det er snakk om et betydelig beløp.

Buskerud Fylkeskommune har vært en aktiv aktør for å sikre at vi er i forkant av utviklingen i arbeidslivet med å bevilge midler til dette.

Lokalt næringsliv har skjønt at dette er et spennende studie, og mange melder sin interesse når de blir gjort kjent med studiet,

Et arbeidsliv i endring

Det går i dag 420 studenter på Fagskolen Tinius Olsen. Klarer de å fylle opp den nye linjen til høsten, kan det bety inntil 30 studenter til.

Målet med den nye linjen er å utdanne studenter til å møte fremtidens krav innenfor digitalisering og den nye industrielle revolusjon.

Undervisningen skal skje i tett samarbeid med næringslivets ønsker og behov, forklarer Hågensen.

– Når innså dere at det var behov for en slik linje?

– Ideen kom omtrent da nyheten om at KA Rollag skulle legges ned. Der er det mange dyktige fagarbeidere, også forsvinner jobbene deres. Hva er det som møter dem? Hva er det det nye arbeidslivet krever, spør Hågensen retorisk.

Håpet er at linjen ikke bare skal utdanne dyktige fagarbeidere, men også forberede studentene på morgendagens arbeidsliv, et arbeidsliv som er i rask endring.

Vi ser også for oss at man ikke bare tenker tradisjonell skoledrift, men også tilpasser moduler og driver skreddersøm til hva næringslivet faktisk trenger. Et samarbeid med annen høyere utdanning er også en selvfølge. Slik som for eksempel HSN som vi er samlokalisert med, fortsetter Hågensen.

– Hvor mange søkere må dere ha for å kunne starte opp til høsten?

– Det er litt vanskelig å gi et eksakt antall, men vi bør nok ha fylle opp en klasse for at det ikke skal bli et vellykket prosjekt, sier Hågensen.


Publisert 20. desember 2017, oppdatert 20. desember 2017.