Mer bruk av skolebibliotekene i undervisningen

Biblioteket er det nye klasserommet. Skolebibliotekarer i videregående skole i Buskerud skal ta mer aktivt del i elevens læring.

- En skolebibliotekar i dag er mye mer aktiv i undervisningen enn bare for noen få år siden, forklarer skolebibliotekar Siv Marit Ersdal ved Drammen videregående skole.

Ersdal er en av flere bibliotekarer i videregående skole i Buskerud som nå har tatt videreutdanningen "Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid".

Hovedfokuset i utdanningen har vært å fokusere på den digitale skolehverdagen, og hvilke muligheter dette gir skolen og bibliotekene til å på best mulig måte bidra til utnyttelse av den digitale læringsarenaen.

- Vi kan ikke bare være en serviceinstans som leverer ut bøker.

Siv Marit Ersdal, skolebibliotekar ved Drammen videregående skole

Siv Marit Ersdal- Vi må kunne mye om det elevene arbeider med, og da må vi inn i læringsarbeidet til elevene, sier Ersdal (bildet).

- Jeg synes det er veldig bra at vi får inn skolebibliotekaren. De kan ofte mer om generelle ting enn læreren som kanskje kan mest om det ene faget, sier Susann Andreassen (16).

- For at elevene skal lære så må vi være med inn i selve læringsarbeidet, det er særlig arbeidet med kildekritikk at vi har mye å bidra med, fortsetter skolebibliotekaren.

- Skolebibliotekaren gjør at vi finner riktig fakta - ikke feil fakta.

Gven Haton Rigi (16) 

- Det er veldig givende å komme inn i en klasse og føle at du kan bidra med noe direkte i en læringssituasjon, og at også læreren ser bibliotekets rolle i skolen, sier skolebibliotekar Randi Helgerud.

Sunn kritisk sans

Drammen videregående skole er en stor skole med over 1 300 elever. Og skolebiblioteket ligger sentralt plassert i skolebygget. 

- På vg1 har vi blant annet et prosjekt her på skolen hvor hovedhensikten er å oppøve elvenes kildekritisk sans, altså kritisk gransking av digitale tekster og vurdering av troverdigheten til tekstene, sier skolebibliotekar Randi Helgerud.

- Hvor for er det viktig å lære elevene kildekritikk?

-  Det er superviktig! Vi poengterer overfor elevene at dette er noe som gjelder i alle fag på alle trinn, og det blir bare viktigere og viktigere, sier Helgerud.

- Det er et stort utvalg på internett, og sånn som det er blitt nå med kilder du ikke kan stole på, så er viktig å ha nok kunnskap om kildekritikk, sier elev Siri Grøv (16).

- Det er kilder du ikke kan stole på.

Siri Grøv (16)

- Jeg synes det er utrolig spennende å jobbe med bibliotekarene. Det er noen annet enn å bare sitt å lese i boka og skrive, legger Marte Grepperud (16) til.

Skolebiblioteket i informasjonssamfunnet

Rektor Kristine Novak sier biblioteket i dag er en veldig viktig læringsarena.

- Elevene skal lære andre ting enn de lærte før, og i dagens informasjonssamfunn er det viktig at de klarer å orientere seg i et mangfold av informasjon, håndtere informasjon og kildekritikk, og da treffer du bibliotekarenes kjernekompetanse, sier rektoren.

- Bibliotekaren i dag er med på å utvikle veldig viktige deler av elevenes kompetanse.

Kritine Novak, rektor ved Drammen videregående skole

Tilbudet om videreutdanning er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og utdanningsavdelingene i Oppland, Hedmark, Akershus og Buskerud fylkeskommuner.


Publisert 24. mai 2017, oppdatert 24. mai 2017.