Miljøversting kan bli utslippsfri til 2022

Buskerud, Akershus og Oslo har gått sammen om å se på mulighetene for utslippsfrie båtruter i Oslofjorden.

Tirsdag formiddag fikk fylkesordfører Anette Solli (H) fra Akershus, Lan Marie Berg (MDG), miljø- og samferdselsbyråd i Oslo kommune og fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap) overlevert rapporten Utslippsfri båtrute i Oslofjorden – Forprosjekt.

Utredningen har vurdert de tekniske og økonomiske mulighetene for å få realisert hurtigbåter uten utslipp.

- Dette er et spennende og fremtidsrettet prosjekt som vil være til glede for mange innbyggere i regionen.

Roger Ryberg (Ap), fylkesordfører i Buskerud

Studien har også vurdert samfunnsnytten og angir når utslippsfrie hurtigbåter kan være på plass.

Mulighetsstudiet vurderer løsninger for nullutslippsteknologi for båtene mellom Aker Brygge - Vollen og Slemmestad og mellom Nesodden og Lysaker.

Batteri- og hydrogenteknologi har ulike fordeler og ulemper.

Bruk av slik teknologi kan bli en realitet i 2022, og vil gi viktige miljøgevinster. For passasjerene vil dette ikke skape store endringer, annet enn bedre og mer stillegående båter.

Reduksjonen i CO2 utslipp ved å gjøre de to sambandene utslippsfrie tilsvarer CO2 reduksjonen ved å gjøre 54 busser utslippsfrie.

Elektrisk hurtigbåt illustrasjon

Norge ligger fremst i løypa internasjonalt med miljøvennlige ferjer, og utvikling av utslippsfrie hurtiggående båter er teknologisk innovativt og gir muligheter til å posisjonere seg i et marked med stort potensial.

- Vi er internasjonalt ledende innen el og hydrogen, og vi ønsker også å være det på bruken av slik teknologi i tyngre kjøretøy og i båttransport, sier Anette Solli (H), fylkesordfører i Akerhus.

- Det er veldig bra vi nå har fått en rapport om mulighetene for utslippsfrie båtruter. Jeg vil nå studere rapporten nærmere, og ser fram til få en politisk sak til behandling som også går gjennom høringssvarene, fortsetter Solli.

- Det er spennende å se hvilke muligheter vi har for klimavennlig transport også på fjorden.

Lan Marie Berg, miljø- og samferdselsbyråd i Oslo

Båt utgjør en mindre andel av kollektivreisene, men har høyt energiforbruk og høye lokale og globale utslipp per passasjerkilometer.

Oslo arbeider for tiden med å legge til rette for en overgang til utslippsfrie båtsamband, og da i første rekke ved elektrisk drift av øybåtene og Nesoddensambandet.

- Ved å samarbeide i Oslofjordaksen kan vi få til mer enn vi klarer alene, understreker Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud.

- Vi har en sterk maritim historie å bygge på i regionen, og utslippsfri transport på sjøen tar utviklingen inn i framtiden, avslutter Roger Ryberg.

Studien konkluderer med:

  • En utslippsfri hurtigbåt vil kunne være klar og i drift i løpet av 2022, den kan realiseres med dagens teknologi/komponenter.
  • Hydrogen er mest fleksibelt når det gjelder tilpasning til dagens ruter, og kommer best ut i en samlet vurdering med de vektene av ulike faktorer som er benyttet.
  • Nyskapende tekniske løsninger vil føre til at dette vil kunne bli et foregangsprosjekt innen batteri- og hydrogendrift.
  • Pilotprosjektet vil være klimaeffektivt med betydelig reduksjon i utslipp.
  • En nullutslipps hurtigbåt vil være en stillegående, miljøvennlig og hurtig forbindelse på de aktuelle sambandene.

 

For mer informasjon:

Daniel Rees, byrådssekretær, mobil 99452400
Georg N. Smedhus, fylkesrådmann i Buskerud fylkeskommune, mobil 970 63 808
Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan næring og miljø Akershus fylkeskommune, mobil 928 01 725.


Publisert 21. august 2017, oppdatert 22. august 2017.