Mobbeombudet og politiet i Buskerud med felles innsats mot digital mobbing

Norske barn og unge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av digitale verktøy

Mobbeombudet i Buskerud samler politiet i fylket for å jobbe sammen mot mobbing.

- Vi har bestemt oss for å samles fire ganger i året for å utveksle erfaringer og gi hverandre råd, slik at vi sammen kan ha en felles innsats mot mobbing, sier Mobbeombudet i Buskerud, Bodil J. Houg.

Les også: - Mobbing fører til alvorlige helseskader

Under det første møtet i fylkeshuset deltok i tillegg til Mobbeombudet i Buskerud også Elev og lærlingombudet i Buskerud.

Fra politiet stilte ansatte fra stasjonene i Røyken/Hurum, Hønefoss, Nedre Eiker, Modum og Svelvik.

- Det er viktig med et slikt samarbeid. Vi har mye kunnskap og Mobbeombudet har mye kunnskap, og når vi deler det så blir vi best mulig.

Kari Benjaminsen, Drammen politistasjon

- Digital mobbing er et problem. Sosiale medier vokser, det kommer hele tiden nye apper. Altså, nye steder der ungdom kan være, og her er det utfordinger, fortsetter Benjaminsen.

- Vi som foreldre må være der med barna våre. Vi  må ikke tro at dette ikke gjelder mitt barn, og stikke hodet i sanden, fordi det gjør det, sier mobbeombudet.

- Vi må hjelpe foreldre til å ta de riktige avgjørelsene, og da er det viktig at politiet, mobbeombudet og skolen samarbeider, sier Benjaminsen

Benjaminsen har følgende råd til foreldre:

- Vær nysgjerrig, lær og gjøre det samme som de unge gjør. Bli kjent med mediene!

Kari Benjaminsen

- Viktig at foreldrene involverer seg i barnas liv

- Det er viktig at foreldrene involverer seg i barnas liv, og det må skje mye tidligere enn foreldrene gjør i dag, fortsetter Kenneth Wessel, ved Røyken og Hurum lensmannskontor.

- Det er et stort ansvar å gi barna sine fri tilgang til nettet.

Kenneth Wessel, ved Røyken og Hurum lensmannskontor

- Er ditt inntrykk at foreldre i dag er flinke til å være orientert om hva barna gjør på sosiale medier?

- Det er dessverre mange som er altfor lite involvert i barnas liv, og barnas liv i dag er veldig mye på nettet, sier Wessel.

Wessel mener det handler om at foreldre ikke har nok kunnskap, og at de ikke bruker nok tid på nettet sammen med barna. 

Jobber for alle barn og unge

Bodil J. Houg er landets første mobbeombud etter at Buskerud fylkeskommune opprettet stillingen for å jobbe mot mobbing i skolen i 2012.

Les også: Mobbeombudet og fylkestinget vant årets Trygg bruk-pris

Mobbeombudet jobber for alle barn og unge i Buskerud, fra barnehage til videregående skole.

Mobbing handler om å forfølge eller stenge noen ute fra en sosial sammenheng, på et sted personen er tvunget til å oppholde seg.

På nett og mobil kan mobbingen finne sted til alle døgnets tider og den blir gjerne usynlig for voksne.


Publisert 7. februar 2017, oppdatert 25. januar 2018.