Mobbing i skolen: - Ny lov om skolemiljø sikrer elevene bedre

Det nye regelverket skal styrke elevenes rettigheter, og skal sørge for at saker som gjelder skolemiljø blir håndtert raskere, tryggere og enklere.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø.

Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017 for grunnskole og videregående opplæring.

- Den nye loven forsterker elevenes rettigheter når de har et skolemiljø som ikke er godt nok.

Bodil J. Houg, Mobbeombud i Buskerud

21. august er det skolestart for over 9 000 elever i videregående opplæring i Buskerud.

Nær 300 elever i den videregående skolen i Buskerud oppgav i Elevundersøkelsen i fjor at de blir mobbet av andre elever to ganger i måneden eller oftere.

Les også: Ny rapport: Mobbing fører til alvorlige helseskader

- Alt for mange blir mobbet! For at elever skal lære, så må de ha det godt på skolen. Det viser all forskning, fortsetter hun.

- Og mobbing og frafall henger sammen. Skal vi gjøre noe med frafallsstatistikken, så må vi tilby gode skolemiljøer, understreker mobbeombudet.

Les også: Slik er det å være ung i Buskerud

Nulltoleranse mot krenkelser

De største endringene i den nye loven:

  • Lovfeste krav til nulltoleranse
  • En tydeligere aktivitetsplikt erstatter vedtaksplikten og handlingsplikten (en ukes frist bl.a)
  • Styrket vern mot krenkelser fra voksne i skolen
  • En bedre håndhevingsordning erstatter dagens klageordning
  • Tvangsmulkt som pressmiddel mot skoleeier

Det er skoleeier som er ansvarlig for å sikre at skolene er i stand til å håndtere det nye regelverket om mobbing og at elevene får oppfylt sin rett til et godt og trygt skolemiljø.

Buskerud fylkeskommune har ansvar for videregående opplæring og eier og driver 13 videregående skoler i Buskerud

Mobbeombudet i Buskerud er ansatt i fylkeskommunen.

- Jeg tror det blir en bra lov å jobbe med for oss som arbeider med dette til daglig, sier Houg.

Hun legger til at hun nå samarbeider med Fylkesmannen i Buskerud som i den nye loven har fått et tydeligere ansvar i disse sakene.

- Vi skal ha månedlige møter, det første hadde vi allerede denne uka (bildet under), så jeg ser fram til at vi sammen skal jobbe for at elevene får et bedre skolemiljø, avslutter Bodil J. Houg.

Mobbeombudet møte hos fylkesmannen i Buskerud


Publisert 10. august 2017, oppdatert 25. januar 2018.