Møtte Buskeruds stortingspolitikere om samferdselsprioriteringer

Buskerud fylkeskommune møtte buskerudbenken på Stortinget om Nasjonal Transportplan 2018 - 2029.

I april legger regjeringen fram Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget.

Planen presenterer regjeringens transportpolitikk og gjelder for perioden 2018 - 2029.

NTP-forslaget har det siste året vært ute på høring i blant annet kommuner og fylkeskommuner.

Her kan du lese Buskerud fylkeskommunens høringssvar til NTP

Buskeruds viktigste prioriteringer:

  • Ringeriksbanen og E16
  • Buskerudbypakke 2 og ny belønningsavtale
  • Kongsbergbanen - 2 tog i timen
  • Riksveg 23
  • Hovedvegforbindelse øst-vest
  • Rv 35 Hokksund - Åmot og E16 Nymoen - Eggemoen

Mandag 20. februar møtte representanter for Buskerud fylkeskommune stortingspolitikerne fra fylket på Stortinget får å diskutere fylkets prioriteringer.

- Det var et særdeles viktig møte og et bra initiativ fra fylkesordfører Ryberg, sier Martin Kolberg (Ap) fra buskerudbenken.

Sammen med Kolberg møtte Trond Helleland (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Morten Wold (Frp), Anders B. Werp (H), Per Olaf Lundteigen (Sp) og Lise Christoffersen (Ap) fra buskerudbenken. Torgeir Micaelsen (Ap) Jørund Rytman (Frp) var ikke tilstede i møtet.

- Vi kjenner jo alle disse prosjektene, men det er veldig fint med en diskusjon over bordet, fortsetter Kolberg og viser til at koalisjonspartiene på Stortinget i disse dager forhandler om NTP.

- Det vil være med på å legge en premiss for hvor mye vi har innflytelse over, men prioriteringene som er gjort knyttet til Ringeriksbanen og E16, vegsystemet rundt Drammen og rv23 er viktige prioriteringer som vi er enige om her på benken, sier Kolberg.

- Vi fikk 90 minutter med buskerudbenken, og det var veldig viktig for oss å få presentere prioriteringene våre, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap).

- Det er ingen tvil om at vi har fått fram hva som er vårt budskap, og så håper vi at våre venner på Stortinget klarer lose dette her videre, sier Ryberg. 

I tillegg til Ryberg deltok fylkesvaraordfører Olav Skinnes (Sp), samferdselssjef i fylkeskommunen Gro Solberg, fylkesrådmann Georg N. Smedhus, nestleder i Buskerudbyen, Gunn Cecilie Ringdal (H), leder for Buskerudbyen, Rolf-Helge Grønås og Trude Andresen, leder for administrativ styringsgruppe i Buskerudbyen. 


Publisert 20. februar 2017, oppdatert 21. februar 2017.