Regionale ledere fra Østersjøen møttes i Drammen

25 deltagere fra landene i Norge, Estland, Tyskland, Russland, Finland og Polen deltok på BSSSC-møtet i fylkeshuset i Drammen.

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen.

Organisasjonens siste styremøte i år ble denne uka holdt i fylkeshuset i Drammen.

25 deltagere fra landene Norge, Estland, Tyskland, Russland, Finland og Polen var tilstede på møtet i fylkeshuset.

- Jeg er veldig stolt av å være vert for dette møtet! BSSSC er en god politisk organisasjon i Europa som aktivt engasjerer seg i lobbyvirksomhet i demokrati, politikk, kultur og utdanning, sier Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud og leder for BSSSC.

- Jeg vil også understreke at vårt ungdomsinitiativ er unikt i europeisk sammenheng, og ungdommen bidrar mye! forsetter Ryberg.

Les også: Ryberg ny leder i europeisk organisasjon

Styremøtet startet med en presentasjon ved utviklingssjef Kristian Thowsen som introduserte Buskerud fylkeskommunes arbeid og hvordan fylkeskommunen jobber med bærekraftig utvikling.

BSSSC styremøte i fylkeshuset Per Mannes

Han ble etterfulgt av Per Mannes fra Utenriksdepartementet, som introduserte arbeidet med det norske formannskapet i Nordisk Ministerråd og finansieringsmuligheter tilgjengelig gjennom EØS-tilskuddene.

EUSBSR (EUs strategi for Østersjøregionen) Årsforum 2019

Polen har henvendt seg til BSSSC med en forespørsel om organisasjonen vil bli partner i EUSBSRs årlige forum 2019.

Forumet holdes i Gdansk og regionen Pommern vil være såkalt Lead Partner. Det polske utenriksdepartementet vil være en tilknyttet partner. I tillegg vurderer Baltic Development Forum (BDF) å bli med i prosjektet.

Styret anser dette som en veldig god mulighet og besluttet derfor å søke om å bli med som partner i arrangeringen av EUSBSR Forum 2019.

BSSSC styremøte i fylkeshuset Timo Nikolaisen
Timo Nikolaisen fra Ungdommens fylkesting i Buskerud fulgte styremøtet.

Støtte for #cohesionalliance

Styret ble enige om å støtte initiativet #cohesionalliance. #CohesionAlliance er en koalisjon av de som mener at EUs samhørighetspolitikk må fortsette å være en bærebjelke for EUs fremtid.

Alliansen er et samarbeid mellom de ledende europeiske sammenslutninger av byer og regioner (European associations of cities and regions) og Den europeiske komiteen for regioner (European committee of the regions). Alliansen krever at EUs budsjett etter 2020 gjør samhørighetspolitikken sterkere, mer effektiv, synlig og tilgjengelig for alle regioner i EU.

- Vi er en organisasjon som har god kontakt med EUs lederskap, spesielt regionkomiteen, og vi sørger for at det er stor deltakelse i debatten om fremtidige midler, sier Ryberg.

- Det er enorme penger som skal omfordeles, og vi vil delta i dette, fortsetter han.

EUs samhørighetspolitikk opptar rundt en tredjedel av EU-budsjettet. Målet til EUs samhørighetspolitikk er å redusere regionale ulikheter, skape arbeidsplasser, åpne nye forretningsmuligheter og hjelpe til med store globale problemer som klimaendringer og migrasjon.

I disse dager diskuteres EUs budsjett etter 2020, og EUs samhørighetspolitikk er under press.

BSSSC er overbevist om at samhørighetspolitikken må fortsatt ha en fremtredende rolle i EUs, også i budsjettet utover 2020. 

Styremøter i BSSSC i 2018:

  • 6. mars: Stockholm, Sverige
  • 22. – 23. mai: Kaliningrad, Russland
  • 10. september: Gdansk, polen
  • 28. – 29. november: København, Danmark

Publisert 14. desember 2017, oppdatert 15. desember 2017.