Regionreformen: - Det kan godt tenkes at man trenger mer tid for å få en god løsning

Stortingets kommunalkomité besøker Buskerud: - Jeg håper besøket vil oss noen flere svar om regionreformen, sier komitéleder, Helge André Njåstad.

Mandag formiddag startet Stortingets kommunalkomité sitt todagers besøk i Buskerud.

Komiteen skal blant annet besøke Numedal, men først stopp var hos Fylkesmannen i Buskerud der kommune- og regionreformen var et av temaene som ble diskutert. 

- Buskerud har vært tydelig på at de vil inn mot Akershus/Østfold, sier komitéleder, Helge André Njåstad (Frp).

Les også: Buskerud sier ja til Viken

- Så er det to andre fylkeskommuner (red anm: Vestfold og Telemark) som sier at de gjerne vil ha med Buskerud, så jeg har nok flere spørsmål enn svar akkurat nå, sier Njåstad.

- Buskerud er absolutt en av de fylkeskommunene som det er viktig at vi lytter til nå for å få mer informasjon om hvordan de tenker.

Helge André Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunalkomité

Det er Stortinget som i juni skal ta stilling til både kommune- og regionreformen.

- Ta nabopraten

Det var sommeren 2015 at kommunalminister Jan Tore Sanner inviterte fylkeskommunene og Oslo kommune til å innlede nabosamtaler, slik han også har gjort overfor kommunene.

Les også: Sanner vil ha 10 regioner innen 2020 

Buskerud har siden da hatt naboprater med Akershus, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

- Det pågår prosesser hele veien, så vi får se når det er riktig tidspunkt å sette to streker under svaret, sier Njåstad.

- Det kan godt tenkes at man trenger mer tid til drøftinger for å få en god løsning.

Helge André Njåstad (Frp) om regionreformen

- Betyr det at det ikke kommer noe før stortingsvalget til høsten?

- Dette er vanskelig, men jeg håper disse to dagene i Buskerud vil gi oss ytterligere kunnskap som vi kan ta med oss videre, sier Njåstad.

Ryberg møter kommunalkomiteen om regionreformen
Fylkesordfører Roger Ryberg forklarte kommunalkomiteen hvorfor Buskerud vil østover.

Fylkesordfører i Buskerud, Roger Ryberg (Ap), er glad for at komiteen setter av to dager til å besøke fylket for å lære mer om utfordringene Buskerud står overfor.

- Vi har tatt Stortinget og kommunalminister Sanner på ordet om at vi som vil være med på å sette dagsorden. Vi har tatt nabopraten med fylkene rundt oss, sier Ryberg.

Les også: Kommunene i Buskerud vil østover,

- Våre kommuner vil at vi går mot hovedstadsområdet der vi har et pendler- og arbeidsmarked, sier Ryberg.

Fylkestinget i Buskerud vedtok før jul i fjor å si ja til den framforhandlede avtalen mellom Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner.

- Vi har en åpning for å ta med Vestfold i dette samarbeidet, understreker Ryberg.

- Vi er opptatt av å få til en ny regional framtid i Norge.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud

Fylkestingene i hele landet fatter vedtak

Fylkene her i landet har fått frist til nå i desember med å fatte vedtak i forbindelse med regionreformen.

Slik har fylkene stemt:

Sør- og Nord-Trøndelag har vedtatt å slå seg sammen til Trøndelag fylkeskommune.

Tre folkevalgte nivåer

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer (stat/fylke/kommune).

Her kan du lese stortingsmeldingen: Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil tre i kraft 1. januar 2020.


Publisert 30. januar 2017, oppdatert 30. januar 2017.