Ryberg i møte med President i EUs Regionkomite

Roger Ryberg møtte President i EUs Regionkomite Markku Markkula i Brussel om ungdomsmedvirkning.

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon for regionale myndigheter i landene rundt Østersjøen.

Østlandssamarbeidet ved leder Roger Ryberg (fylkesordfører i Buskerud) tok over formannskapet sist høst.

Formannskapet gir tilgang til aktører i EUs institusjoner og andre internasjonale samarbeidsfora, og Østlandssamarbeidet kan gjennom BSSSC ta aktivt del i EUs arbeid på ulike områder.

I forbindelse med gjennomføring av det første styremøte i BSSSC under norsk formannskap i Brussel 9. februar, ble det gjennomført et møte mellom den nye BSSSC formannen og President i EUs Regionkomite (CoR) Markku Markkula.

Ryberg orienterte om prioriteringene under det norske formannskapet og framhevet bl.a. satsing på ungdomsmedvirkning og ungdoms deltakelse i demokratiske prosesser.

Markkula viste stor interesse for dette og ønsket et videre samarbeid med BSSSC på dette området. CoR har ambisjoner om å jobbe mer inn mot ungdomsmedvirkning.

Ryberg tok også opp ønske om å fornye samarbeidsavtalen mellom CoR og BSSSC. Dette arbeidet vil bli igangsatt under våren og ungdomsarbeidet vil kunne legges inn som et nytt område.

Ryberg inviterte også Markkula til BSSSCs årskonferanse i Potsdam, Tyskland 21. - 22. september 2017.

BSSSC formann, Roger Ryberg, møtte nestleder ved den norske EU delegasjonen, Ingrid Schulerud, i Brussel. Førstesekretær Turi Bakke og regionalråd Eivind Lorentzen deltok også sammen med Ann Irene Sæternes og Jan Edøy.Roger Ryberg møtte også nestleder ved den norske EU delegasjonen, Ingrid Schulerud, i Brussel.

Førstesekretær Turi Bakke og regionalråd Eivind Lorentzen deltok også sammen med Ann Irene Sæternes og Jan Edøy. Ryberg orienterte om BSSSCs prioriteringer under det norske formannskapet og drøftet aktuelle problemstillinger og muligheter for Norge i lys av dette vervet.

Schulerud viste stor interesse for Østlandssamarbeidets arbeid gjennom BSSSC og tilbød å legge tilrette for møter og dialog fra delegasjonens side.

Kontakt med UD i Oslo vil være viktig framover og er av gjensidig interesse for nasjonale og regionale myndigheter.


Publisert 10. februar 2017, oppdatert 13. februar 2017.