Sammen for å bedre trafikksikkerhet

Samlet 170 til felles trafikksikkerhetskonferanse: - Det er viktig at alle kommunene deltar. Er det et sted der trafikksikkerhet virkelig kan jobbes intensivt med, så er det i kommunene.

I tillegg til å være en stor vegeier har Buskerud fylkeskommune et spesielt ansvar for å tilrå og samordne tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

6. - 7. februar samlet fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Buskerud, Telemark og Vestfold over 170 personer til trafikksikkerhetskonferansen «Sammen for bedre trafikksikkerhet» på Sundvolden Hotell.

- Jeg er veldig godt fornøyd med arrangemnetet. Innholdet viser at vi fortsatt har mange utfordringer å jobbe med, og det er viktig at vi jobber sammen for å få til bedre trafikksikkerhet, sier Ingvild Seljegard som jobber med trafikksikkerhet i Buskerud fylkeskommune.

Konferansen hadde deltakere fra kommunene, fylkeskommunene, politiet, Statens vegvesen, Trygg Trafikk, trafikkskoler, NAF, frivillige organisasjoner i de tre fylkene.

– Selv om færre omkommer i trafikken, er hvert liv tapt et for mye. Vi vet at det skjer mye godt trafikksikkerhetsarbeid i Norge og når tallene viser at antall omkomne går ned er det et utrykk for at arbeidet hjelper. Men det gjenstår fremdeles mye arbeid, sier Trygg Trafikks distriktsleder i Buskerud, Anne Marit Jordheim.

- Det er viktig at alle kommuene deltar. Er det et sted der trafikksikkerhet virkelig kan jobbes intensivt med, så er det i kommuenne, sier Glenn Lauritsen som jobber i Statens vegvesen i Vestfold.

- Det er viktig at politikerne våre deltar, og her vil jeg rose Telemark fylkeskommune som sørget for at samferdselspolitikerne fikk med seg hele konferansen på et utvalgsmøte. De fikk faglige innspill og skolering, og det er viktig, mener  Brita Straume i Trygg Trafikk i Telemark.

Formålet med konferansen er å samle og dele kompetanse om trafikksikkerhet, og å legge til rette for nettverksbygging.

Noen av temaene som ble diskutert på årets konferanse:

  • Ny Stortingsmelding for trafikksikkerhet
  • Barnas transportplan
  • Ungdomsulykker
  • Ulykker med buss, syklister og fotgjengere
  • Eldre i trafikken
  • Hvordan frivillige organisasjoner jobber med trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetskonferanse Sundvolden arrangører


Publisert 8. februar 2017, oppdatert 8. februar 2017.