Sammen om de store prestasjonene

Representanter fra fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold og Drammen kommune møttes for å markere at den sjuende regionen i Olympiatoppen er etablert.

Les også: Seks millioner til regionalt Olympiatopp-senter for Buskerud, Vestfold og Telemark

Kakedeling ble markeringen på den lokale utgaven av Olympiatoppen da representanter fra fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold og Drammen kommune møttes i Idrettens Hus i Drammen for å markere at den sjuende regionen i Olympiatoppen er etablert.

Avdelingsleder Jorunn Horgen la frem en smakebit på OLT Sørøst modellen som handler om involvering, forankring og tilrettelegging på tvers av særidrettene, idrettskretsene, kommunene, høyskolene og toppidrettslinjene.

Flere var vitne til denne hyggelige seansen. Foruten de som signerte finansieringsmodellen var blant annet idrettspresident Tom Tvedt tilstede, samt styrerepresentanter fra idrettskretsene.

OLT Sørøst skal gjøre de beste bedre og de beste flere. Andreas Bjørnstad, den funsjonshemmede toppsvømmeren, er hentet inn som fagressurs i Olympiatoppen.

Utøvere som etter endt videregående ikke får oppfølging kan fort forsvinne fra regionen og til og med fra det å drive idrett. OLT sitt mandat er å utfordre, kvalitetssikre og støtte prioriterte særforbunds toppidrettsarbeid i regionen.

Norge som toppidrettsnasjon

Norge skal styrkes som toppidrettsnasjon (Idrettspolitisk dokument 2015-2019).

En av strategiene for å lykkes med dette er å styrke den regionale tilstedeværelsen og understøtte utviklingen av toppidretten regionalt. 

Olympiatoppen har derfor bestemt at de vil utvide sin regionale satsing fra dagens seks regionale avdelinger til åtte avdelinger her i landet (en avdeling øst og en vest for Oslofjorden).

  • Region Innlandet (Lillehammer)
  • Region Midt-Norge (Trondheim)
  • Region Nord (Tromsø)
  • Region Vest (Bergen)
  • Region Sørvest (Stavanger)
  • Region Sør (Kristiansand).

Den nye avdelingen vest for Oslofjorden (Sørøst) skal dekke fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

 


Publisert 28. september 2017, oppdatert 28. september 2017.