Seks millioner til regionalt Olympiatopp-senter for Buskerud, Vestfold og Telemark

De tre fylkene har bevilget to millioner kroner hver over tre år til det nye regionale senteret.

Fylkestinget i Buskerud bevilget i sist møte to millioner kroner til Olympiatoppen Sørøst for årene 2017, 2018 og 2019.

- Dette vil styrke idretten på alle nivåer, og gjøre kompetansen Olympiatoppen sitter med lettere tilgjengelig for utøvere, trenere og ledere i vår region, sier Tonje Kristensen (Ap), leder av hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunene i Vestfold og Telemark har tidligere i sommer bevilget tilsvarende beløp.

Norge som toppidrettsnasjon

Norge skal styrkes som toppidrettsnasjon (Idrettspolitisk dokument 2015-2019).

En av strategiene for å lykkes med dette er å styrke den regionale tilstedeværelsen og understøtte utviklingen av toppidretten regionalt. 

Olympiatoppen har derfor bestemt at de vil utvide sin regionale satsing fra dagens seks regionale avdelinger til åtte avdelinger her i landet (en avdeling øst og en vest for Oslofjorden).

  • Region Innlandet (Lillehammer)
  • Region Midt-Norge (Trondheim)
  • Region Nord (Tromsø)
  • Region Vest (Bergen)
  • Region Sørvest (Stavanger)
  • Region Sør (Kristiansand).

Den nye avdelingen vest for Oslofjorden (Sørøst) skal dekke fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.


Publisert 27. juni 2017, oppdatert 27. juni 2017.