Sender brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Buskerud fylkeskommune reagerer sterkt på at det i forslag til statsbudsjett igjen reduseres i fylkeskommunens virkemidler til nærings-, distrikts- og regionalutvikling.

Buskerud fylkeskommune sender brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget i forbindelse med utkast til statsbudsjettet 2018, post 13.50 - distrikts- og regionalutviklingen.

Her kan du lese brevet

- Budsjettforslaget er en sterk svekkelse av fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

Roger Ryberg (Ap) og Hanne Lisa Matt (MDG)

Les også: Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018 for Buskerud

I forslaget reduseres posten for regionale utviklingsmidler til fylkene i landet ytterligere, med vel 250 millioner kroner, tilsvarende 30 prosent.

- Vi reagerer sterkt på at det i forslag til statsbudsjett igjen reduseres i fylkeskommunens virkemidler til nærings-, distrikts- og regionalutvikling, sier fylkesordfører Roger Ryberg (Ap) og Hanne Lisa Matt (MDG), leder hovedutvalg for Miljø, Innovasjon og næring, som har skrevet brevet.

Roger Ryberg og Hanne Lisa Matt

De ønsker å påpeke at:

  • Omlegging av ordningen medfører en overføring av midler fra folkevalgte organer til nasjonale aktører, altså en klar sentralisering til nasjonale ordninger
  • Kuttene svekker Fylkeskommunene som regional aktør knyttet til samfunnsnytteprosjekter og indirekte næringsutviklingsprosjekter
  • Profilen på virkemidler ble vesentlig endret i budsjettforslaget for 2017 og videreføres i 18. Dette har ført til mindre frihet til å disponere midlene til tiltak for politiske organ og mindre tilpassing til regionale forskjeller
  • Distriktspolitikken i Buskerud svekkes vesentlig, da det er mindre midler til distriktspolitisk virkeområde
  • Sist men ikke minst: omleggingen bryter med prinsippet i regionmeldingen om at oppgaver bør legges på lavest mulig effektiv nivå
  • Muligheten til å lykkes med regionreformen og skape et nytt kraftfullt regionalt nivå svekkes betydelig

Sitat fra Melding St. 22 (2015-2016) om nye folkevalgte regioner - rolle, struktur og oppgaver:

«Regjeringen ønsker å fremme en samfunnsutvikling hvor samfunnet utvikles mer nedenfra. Det innebærer mindre statlig detaljstyring og større rom for lokaldemokrati»

- Stortinget har vedtatt Viken. De berørte fylkeskommunene jobber på spreng med en regionreform hvor oppgaver og evne til å peke retning for samfunnet blir avgjørende, skriver de to politikerner videre i brevet.

- Det er et paradoks at statsbudsjettet flytter sentrale virkemidler til nasjonale ordninger, og gir fylkeskommunene mindre ressurser til utviklingsarbeidet som vil være avgjørende i Viken, fortsetter Ryberg og Matt.

- Gjennom budsjettforslaget blir handlefrihet til å stimulere regionale utviklingstiltak mindre. De distrikts-rettede virkemidlene skal i stor grad videreformidles til Innovasjon Norge, til direkte bedriftsrettede tiltak.

- Det svekker folkevalgt nivå at mål og ressursfordeling settes nasjonalt. Fylkeskommunene opptrer som døråpnere og arenaskapere for kommuner, næringsliv, og forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner. En viktig rolle er å bidra med kompetanse, mobilisering av aktører, og prioritere tiltak som bygger regional vekst, skriver de to.

- Dette budsjettforslaget er en klar sentralisering av virkemidlene i nasjonale ordninger, og en sterk svekkelse av fylkeskommunale ordninger og dermed regional tilpassing.

Roger Ryberg (Ap) og Hanne Lisa Matt (MDG)

- I Buskerud er de ulike regionene svært ulike, noe som krever skreddersøm av tiltak og virkemidler, noe fylkeskommunen har god erfaring med å gjøre, skriver de.

- I en regionreform der Buskerud skal slås sammen med Akershus og Østfold er distrikts-fokuset ekstra viktig å passe på, mener Ryberg og Matt.

- Regionsammenslåingen vil kunne styrke fokus på sentrale strøk ytterligere mens målet er livskraftige regioner med aktivitet og utvikling i hele regionen, også i utkantene. I tillegg tappes den nye regionen for utviklingskraft ved at mengden utviklingsressurser man forvalter går ned.


Publisert 26. oktober 2017, oppdatert 26. oktober 2017.