Sikrer sommerskole for fylkets ungdommer

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune bevilger 300 000 kroner til sommerskole til unge som faller utenfor andre tilbud.

Tilbudet om sommerskole på Ringerike folkehøgskole er til ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke var i noen aktivitet når de fikk dette tilbudet.

Ringerike folkehøgskole hatt sommerskolen for ungdom i tre år, men det var ikke satt av penger for 2017.

- Vi ser dette som en aktivt tiltak for å øke gjennomføringen i videregående utdanning, og foreslår at hovedutvalg for utdanning bevilger 300 000 kroner.

Marius T. Kristiansen (H) i hovedutvalgets møte tirsdag ettermiddag

Marius T. Kristiansen (H)

Utvalget synes dette var et godt forslag og vedtok enstemmig å bruke penger på sommerskolen slik at den sikres også kommende sommer.

Les også: - Et to ukers drømmeopplegg

Vært vanskelig å motivere til aktivitet

Sommerskoletilbudet har vært gitt til ungdom som er i oppfølgingstjenesten (OT) sin målgruppe.

De ungdommene som har fått dette tilbudet er ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke var i noen aktivitet på våren før sommerskolen ble gjennomført. 

Mange av disse ungdommene har flere avbrudd å vise til i videregående skole og har ofte heller ikke kommet i noen aktivitet.

Dette har vært ungdom som det for OT har vært vanskelig å motivere til aktivitet.

Få gode mestringsopplevelser

Sommerskole på Ringerike undervisning

Målet med sommerskolen er at den skulle legge til rette for at ungdommene utviklet sin sosiale kompetanse og få gode mestringsopplevelser på en trygg arena.

Gjennom å få disse opplevelsene har det vært et håp at de skal få tro på seg selv og fremtiden og at det kan være med på at de begynner i videregående opplæring igjen eller kommer i annen aktivitet.

Sommerskolen har vært gjennomført på Ringerike folkehøgskole de to første ukene i juni, tilbudet er frivillig og gratis.

Ungdommen bor på skolen mens sommerskolen gjennomføres.


Publisert 22. mars 2017, oppdatert 22. mars 2017.