Skal bruke 90 millioner kroner på ny asfalt

Buskerud fylkeskommune skal bruke 90 millioner kroner på ny asfalt på fylkesvegene i år.

I løpet av våren og sommeren skal Buskerud fylkeskommune bruke 90 millioner kroner på å legge nytt dekke på fylkesvegene.

SE KART OVER VEGENE SOM FÅR NY ASFALT

-  Det blir 110 kilometer med ny asfalt på fylkesvegene, sier Olav Skinnes (Sp), leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i fylkeskommunen.

Det er fylkeskommunen som betaler og velger hvilke tiltak som skal gjøres på fylkesvegene, mens det normalt er Statens vegvesen som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

Eksempler på strekninger som får ny asfalt i år:

  • Fv 214 Rukke - Synstevatn: 6,3 km
  • Fv 120 Langedrag - Hallandsåne: 5,3 km
  • Fv 40 Bjørnsrud - Fossanåsen: 4 km
  • Fv 281 Filtvet - Filtvet skole: 3,5 km
  • Fv 70 Fiskum - Eikersund bru: 3,2 km
  • Fv 172 Jørgensplass - Halstenrud: 2,7 km

- Så fort temperaturen tillater det så legges det ny asfalt, sier Gro Solberg, samferdselssjef i fylkeskommunen.

Buskerud fylkeskommune eier totalt over 1 800 km fylkesveg, og bruker mye på investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene.


Publisert 6. mars 2017, oppdatert 6. mars 2017.